جستجوی کلاسهای ترم جاری

کد کلاس ترم استاد نوع کلاس نحوه برگزاری کلاس جنسیت شهریه(ریال) شعبه تاریخ شروع زمان تشکیل
TEH-HB5 1400/1 تهران مکالمه - گرامر فشرده 1 HB5 پسرانه 2,590,000 همه شعبات 1400/06/27 زوج 16:30 تا 18:15،
TEH-HB5 1400/1 تهران مکالمه - گرامر فشرده 1 HB5 دخترانه 3,360,000 همه شعبات 1400/06/27 زوج 16:30 تا 18:15،
TEH-P2 1400/1 تهران مکالمه - گرامر فشرده 1 P2 دخترانه 3,360,000 همه شعبات 1400/06/27 زوج 16:30 تا 18:15،
TEH-P2 1400/1 تهران مکالمه - گرامر فشرده 1 P2 پسرانه 2,590,000 همه شعبات 1400/06/27 زوج 16:30 تا 18:15،
TEH-P3 1400/1 تهران مکالمه - گرامر فشرده 1 P3 دخترانه 2,590,000 همه شعبات 1400/06/27 زوج 16:30 تا 18:15،
TEH-P3 1400/1 تهران مکالمه - گرامر فشرده 1 P3 پسرانه 2,590,000 همه شعبات 1400/06/27 زوج 16:30 تا 18:15،
TEH-P6 1400/1 تهران مکالمه - گرامر فشرده 1 P6 دخترانه 3,720,000 همه شعبات 1400/06/27 زوج 16:30 تا 18:15،
TEH-M3 1400/1 تهران مکالمه - گرامر فشرده 1 M3 پسرانه 2,860,000 همه شعبات 1400/06/27 زوج 16:30 تا 18:15،
TEH-UI1 1400/1 تهران مکالمه - گرامر فشرده 1 UI1 پسرانه 3,360,000 همه شعبات 1400/06/27 زوج 16:30 تا 18:15،
TEH-UI1 1400/1 تهران مکالمه - گرامر فشرده 1 UI1 دخترانه 4,360,000 همه شعبات 1400/06/27 زوج 16:30 تا 18:15،

© 2021 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.5.7.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012