جستجوی کلاسهای ترم جاری


(همه مبلغ ها به ریال میباشند)
کد کلاس ترم استاد نحوه برگزاری کلاس جنسیت شهریه(ریال) تخفیف قابل پرداخت شعبه تاریخ شروع زمان تشکیل
ON-HB5 1401/2 یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) فشرده 2 HB5 پسرانه 3,870,000 0 (0%) 3,870,000 همه شعبات 1401/05/24 زوج 14:30 تا 16:15،
ON-HB5 1401/2 یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) فشرده 2 HB5 دخترانه 3,870,000 0 (0%) 3,870,000 همه شعبات 1401/05/24 زوج 14:30 تا 16:15،
ON-UI6 1401/2 یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) فشرده 2 UI6 پسرانه 4,900,000 0 (0%) 4,900,000 همه شعبات 1401/05/24 زوج 16:30 تا 18:15،
ON-UI6 1401/2 یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) فشرده 2 UI6 دخترانه 4,900,000 0 (0%) 4,900,000 همه شعبات 1401/05/24 زوج 16:30 تا 18:15،
ON-UI1* 1401/2 یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) فشرده 2 UI1 پسرانه 4,900,000 0 (0%) 4,900,000 همه شعبات 1401/05/24 زوج 14:30 تا 16:15،
ON-UI1* 1401/2 یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) فشرده 2 UI1 دخترانه 4,900,000 0 (0%) 4,900,000 همه شعبات 1401/05/24 زوج 14:30 تا 16:15،
ON-P3 1401/2 یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) فشرده 2 P3 پسرانه 3,870,000 0 (0%) 3,870,000 همه شعبات 1401/05/24 زوج 16:30 تا 18:15،
ON-P3 1401/2 یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) فشرده 2 P3 دخترانه 3,870,000 0 (0%) 3,870,000 همه شعبات 1401/05/24 زوج 16:30 تا 18:15،
ON-UI1** 1401/2 یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) فشرده 2 UI1 پسرانه 3,870,000 0 (0%) 3,870,000 همه شعبات 1401/05/24 زوج 20:30 تا 22:15،
ON-UI1** 1401/2 یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) فشرده 2 UI1 دخترانه 3,870,000 0 (0%) 3,870,000 همه شعبات 1401/05/24 زوج 20:30 تا 22:15،

© 2022 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.8.1.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012