جستجوی کلاسهای ترم جاری


(همه مبلغ ها به ریال میباشند)
کد کلاس ترم استاد نحوه برگزاری کلاس جنسیت شهریه(ریال) تخفیف قابل پرداخت شعبه تاریخ شروع زمان تشکیل
S1-HB4 1401/2 نامشخص(مهرشهر) فشرده 1 HB4 دخترانه 3,870,000 0 (0%) 3,870,000 مهرشهر 1401/04/14 فرد 18:30 تا 20:15،
S1-HB4 1401/2 نامشخص(مهرشهر) فشرده 1 HB4 پسرانه 3,870,000 0 (0%) 3,870,000 مهرشهر 1401/04/14 فرد 18:30 تا 20:15،
FD1-TEH 1400/3 تهران عادی FDiscussion دخترانه 4,000,000 0 (0%) 4,000,000 تهران 1401/03/01 یکشنبه سه شنبه 16:30 تا 18:15،
FD1-TEH 1400/3 تهران عادی FDiscussion پسرانه 4,000,000 0 (0%) 4,000,000 تهران 1401/03/01 پنجشنبه 16:00 تا 19:00،
A/REZERV 1401/1 A.رضا حیدری(پیش فرض) عادی HB1 دخترانه 5,580,000 0 (0%) 5,580,000 فردیس 1401/06/23
A/REZERV 1401/1 A.رضا حیدری(پیش فرض) عادی HB1 پسرانه 5,580,000 0 (0%) 5,580,000 فردیس 1401/06/23
TTC-TEHRAN 1401/1 تهران عادی TTC پسرانه 6,810,000 0 (0%) 6,810,000 تهران 1401/04/22 جمعه 09:00 تا 14:00،
TTC-TEHRAN 1401/1 تهران عادی TTC دخترانه 6,810,000 0 (0%) 6,810,000 تهران 1401/04/22 جمعه 09:00 تا 14:00،
TTC 1401/1 محمدرضا جواهری عادی TTC دخترانه 5,980,000 0 (0%) 5,980,000 درختی 1401/08/04 زوج 09:00 تا 10:45،
TTC 1401/1 محمدرضا جواهری(پیش فرض) عادی TTC پسرانه 5,980,000 0 (0%) 5,980,000 درختی 1401/03/23 زوج 09:00 تا 10:45،

© 2022 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.8.1.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012