جستجوی کلاسهای ترم جاری


کد کلاس ترم استاد نوع کلاس نحوه برگزاری کلاس جنسیت شهریه(ریال) شعبه تاریخ شروع زمان تشکیل
REZ-2 1400/3 محمدرضا جواهری(پیش فرض) مکالمه - گرامر فشرده 2 GENERAL پسرانه 2,860,000 درختی 1401/01/01
REZ-3 1400/3 محمدرضا جواهری(پیش فرض) مکالمه - گرامر فشرده 2 GENERAL پسرانه 3,350,000 درختی 1401/01/01
REZ-4 1400/3 محمدرضا جواهری(پیش فرض) مکالمه - گرامر فشرده 2 GENERAL پسرانه 4,290,000 درختی 1400/12/29
A-REZERV 1399/4 A.رضا حیدری(پیش فرض) مکالمه - گرامر عادی HB1 پسرانه 3,300,000 فردیس 1400/12/29
A-REZERV 1399/4 A.رضا حیدری(پیش فرض) مکالمه - گرامر عادی HB1 دخترانه 3,300,000 فردیس 1400/12/29
رزرو-2 1400/2 نامشخص(مهرشهر) مکالمه - گرامر عادی GENERAL دخترانه 1,990,000 مهرشهر 1401/01/01 زوج 00:00 تا 00:00،
رزرو-3 1400/2 نامشخص(مهرشهر) مکالمه - گرامر عادی GENERAL دخترانه 2,200,000 مهرشهر 1401/01/01 زوج 00:00 تا 00:00،
رزرو-4 1400/2 نامشخص(مهرشهر) مکالمه - گرامر عادی GENERAL دخترانه 2,580,000 مهرشهر 1401/01/01 زوج 00:00 تا 00:00،
رزرو-5 1400/2 نامشخص(مهرشهر) مکالمه - گرامر عادی GENERAL دخترانه 3,300,000 مهرشهر 1401/01/01 زوج 00:00 تا 00:00،
رزرو-2 1400/2 نامشخص(مهرشهر) مکالمه - گرامر عادی GENERAL پسرانه 1,990,000 مهرشهر 1401/01/01 زوج 00:00 تا 00:00،

© 2021 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.7.2.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012