جستجوی کلاسهای ترم جاری


(همه مبلغ ها به ریال میباشند)
کد کلاس ترم استاد نحوه برگزاری کلاس جنسیت شهریه(ریال) تخفیف قابل پرداخت شعبه تاریخ شروع زمان تشکیل
SP2-P3- 1401/1 آرمیتا سعیدی فشرده 2 P3 پسرانه 3,870,000 0 (0%) 3,870,000 همه شعبات 1401/02/29 فرد 16:30 تا 18:15،
SP2-P3- 1401/1 آرمیتا سعیدی فشرده 2 P3 دخترانه 3,870,000 0 (0%) 3,870,000 همه شعبات 1401/02/29 فرد 16:30 تا 18:15،
SP2-P5- 1401/1 احسان حاتمی فشرده 2 P5 دخترانه 4,290,000 0 (0%) 4,290,000 همه شعبات 1401/02/29 فرد 14:30 تا 16:15،
SP2-P5- 1401/1 احسان حاتمی فشرده 2 P5 پسرانه 4,290,000 0 (0%) 4,290,000 همه شعبات 1401/02/29 فرد 14:30 تا 16:15،
*SP2-P4* 1401/1 امیرحسین طالشی آهنگر فشرده 2 P4 پسرانه 4,290,000 0 (0%) 4,290,000 درختی 1401/02/31 زوج 20:30 تا 22:15،
*SP2-P4* 1401/1 امیرحسین طالشی آهنگر فشرده 2 P4 دخترانه 4,290,000 0 (0%) 4,290,000 درختی 1401/02/31 زوج 20:30 تا 22:15،
-PREHB1 1401/1 محمدرضا جواهری(پیش فرض) فشرده 2 Pre HB1 پسرانه 3,870,000 0 (0%) 3,870,000 درختی 1401/02/31 زوج 20:30 تا 22:15،
-PREHB1 1401/1 محمدرضا جواهری(پیش فرض) فشرده 2 Pre HB1 دخترانه 3,870,000 0 (0%) 3,870,000 درختی 1401/02/31 زوج 20:30 تا 22:15،
UI2A2-2. 1401/1 نیما ارغوان فشرده 2 UI2 پسرانه 4,900,000 0 (0%) 4,900,000 همه شعبات 1401/02/31 زوج 16:30 تا 18:15،
SP2-HB5-B 1401/1 امیرحسین نجفی فشرده 2 HB5 پسرانه 3,870,000 0 (0%) 3,870,000 همه شعبات 1401/02/29 فرد 18:30 تا 20:15،

© 2022 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.8.1.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012