جستجوی کلاسهای ترم جاری


(همه مبلغ ها به ریال میباشند)
کد کلاس ترم استاد نحوه برگزاری کلاس جنسیت شهریه(ریال) تخفیف قابل پرداخت شعبه تاریخ شروع زمان تشکیل
SP2-M2* 1401/1 فریما فرزام صفت فشرده 2 M2 پسرانه 4,290,000 0 (0%) 4,290,000 همه شعبات 1401/02/31 زوج 20:30 تا 22:15،
*SP2-M3** 1401/1 شقایق خوش طالع کندری فشرده 2 M3 دخترانه 4,290,000 0 (0%) 4,290,000 همه شعبات 1401/02/31 زوج 20:30 تا 22:15،
SP2*-M3 1401/1 نگین کلانتری پور فشرده 2 M3 پسرانه 4,290,000 0 (0%) 4,290,000 همه شعبات 1401/03/02 زوج 20:30 تا 22:15،
B4B3-2 1401/1 عارفه قنبری فشرده 2 B4 پسرانه 3,870,000 0 (0%) 3,870,000 مرکزی(گوهردشت) 1401/02/29 فرد 18:30 تا 20:15،
B4B3-2 1401/1 عارفه قنبری فشرده 2 B4 دخترانه 3,870,000 0 (0%) 3,870,000 مرکزی(گوهردشت) 1401/02/29 فرد 18:30 تا 20:15،
SP2-UI2** 1401/1 افرا مسعودی فشرده 2 UI2 دخترانه 4,900,000 0 (0%) 4,900,000 همه شعبات 1401/02/31 زوج 18:30 تا 20:15،
HB4B4-2 1401/1 محمدمهدی سلطانی فشرده 2 HB4 پسرانه 3,870,000 0 (0%) 3,870,000 مرکزی(گوهردشت) 1401/02/29 فرد 20:30 تا 22:15،
HB4B4-2 1401/1 محمدمهدی سلطانی فشرده 2 HB4 دخترانه 3,870,000 0 (0%) 3,870,000 مرکزی(گوهردشت) 1401/02/29 فرد 20:30 تا 22:15،
P4B4-2 1401/1 آناهیتا ناصرترابی فشرده 2 P4 پسرانه 4,290,000 0 (0%) 4,290,000 همه شعبات 1401/02/29 فرد 20:30 تا 22:15،
P4B4-2 1401/1 آناهیتا ناصرترابی فشرده 2 P4 دخترانه 4,290,000 0 (0%) 4,290,000 همه شعبات 1401/02/29 فرد 20:30 تا 22:15،

© 2022 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.8.1.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012