جستجوی کلاسهای ترم جاری


(همه مبلغ ها به ریال میباشند)
کد کلاس ترم استاد نحوه برگزاری کلاس جنسیت شهریه(ریال) تخفیف قابل پرداخت شعبه تاریخ شروع زمان تشکیل
M3-THRN 1401/1 محدثه نصیری فشرده 2 M3 دخترانه 5,570,000 0 (0%) 5,570,000 همه شعبات 1401/02/31 زوج 18:30 تا 20:15،
M3-THRN 1401/1 محدثه نصیری فشرده 2 M3 پسرانه 5,570,000 0 (0%) 5,570,000 همه شعبات 1401/02/31 زوج 18:30 تا 20:15،
P3-THRN 1401/1 محدثه اصل لقائی فشرده 2 P3 دخترانه 4,950,000 0 (0%) 4,950,000 همه شعبات 1401/02/31 زوج 18:30 تا 20:15،
P3-THRN 1401/1 محدثه اصل لقائی فشرده 2 P3 پسرانه 4,950,000 0 (0%) 4,950,000 همه شعبات 1401/02/31 زوج 18:30 تا 20:15،
P1-THRN 1401/1 محمدحسین خوش بین فشرده 2 P1 دخترانه 4,950,000 0 (0%) 4,950,000 همه شعبات 1401/08/14 زوج 18:30 تا 20:15،
P1-THRN` 1401/1 محمدحسین خوش بین فشرده 2 P1 پسرانه 4,950,000 0 (0%) 4,950,000 همه شعبات 1401/02/31 زوج 18:30 تا 20:15،
P3** 1401/1 نوشین غلامی فشرده 1 P3 پسرانه 100,000 0 (0%) 100,000 مهرشهر 1401/08/16 زوج 09:30 تا 10:00،
*SP2-M2** 1401/1 سمیره عباسیان فشرده 2 M2 پسرانه 4,290,000 0 (0%) 4,290,000 همه شعبات 1401/02/31 زوج 20:30 تا 22:15،
*SP2-M2** 1401/1 سمیره عباسیان فشرده 2 M2 دخترانه 4,290,000 0 (0%) 4,290,000 همه شعبات 1401/02/31 زوج 20:30 تا 22:15،
SP2-M2* 1401/1 فریما فرزام صفت فشرده 2 M2 دخترانه 4,290,000 0 (0%) 4,290,000 همه شعبات 1401/02/31 زوج 20:30 تا 22:15،

© 2022 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.8.1.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012