جستجوی کلاسهای ترم جاری


(همه مبلغ ها به ریال میباشند)
کد کلاس ترم استاد نحوه برگزاری کلاس جنسیت شهریه(ریال) تخفیف قابل پرداخت شعبه تاریخ شروع زمان تشکیل
HB4B4-2. 1401/1 مهدیه صادقی سینا فشرده 2 HB4 دخترانه 3,870,000 0 (0%) 3,870,000 همه شعبات 1401/02/29 فرد 20:30 تا 22:15،
HB4B4-2. 1401/1 مهدیه صادقی سینا فشرده 2 HB4 پسرانه 3,870,000 0 (0%) 3,870,000 همه شعبات 1401/02/29 فرد 20:30 تا 22:15،
HB5B4-2 1401/1 مریم رادمنش فشرده 2 HB5 دخترانه 3,870,000 0 (0%) 3,870,000 همه شعبات 1401/02/29 فرد 20:30 تا 22:15،
HB5B4-2 1401/1 مریم رادمنش فشرده 2 HB5 پسرانه 3,870,000 0 (0%) 3,870,000 همه شعبات 1401/02/29 فرد 20:30 تا 22:15،
P3B4-2 1401/1 پارسا بهمنی فشرده 2 P3 دخترانه 3,870,000 0 (0%) 3,870,000 همه شعبات 1401/02/29 فرد 20:30 تا 22:15،
P3B4-2 1401/1 پارسا بهمنی فشرده 2 P3 پسرانه 3,870,000 0 (0%) 3,870,000 همه شعبات 1401/02/29 فرد 20:30 تا 22:15،
P4B4-2. 1401/1 یاسمن سلیمانی فشرده 2 P4 دخترانه 4,290,000 0 (0%) 4,290,000 همه شعبات 1401/02/29 فرد 20:30 تا 22:15،
P4B4-2. 1401/1 یاسمن سلیمانی فشرده 2 P4 پسرانه 4,290,000 0 (0%) 4,290,000 همه شعبات 1401/02/29 فرد 20:30 تا 22:15،
P4-THRN 1401/1 محدثه اصل لقائی فشرده 2 P4 دخترانه 5,570,000 0 (0%) 5,570,000 همه شعبات 1401/02/31 زوج 16:30 تا 18:15،
P4-THRN 1401/1 محدثه اصل لقائی فشرده 2 P4 پسرانه 5,570,000 0 (0%) 5,570,000 همه شعبات 1401/02/31 زوج 16:30 تا 18:15،

© 2022 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.8.1.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012