جستجوی کلاسهای ترم جاری


(همه مبلغ ها به ریال میباشند)
کد کلاس ترم استاد نحوه برگزاری کلاس جنسیت شهریه(ریال) تخفیف قابل پرداخت شعبه تاریخ شروع زمان تشکیل
P6A4-2 1401/1 هدیه مشهدی فشرده 2 P6 دخترانه 4,290,000 0 (0%) 4,290,000 همه شعبات 1401/02/31 زوج 20:30 تا 22:15،
P6A4-2. 1401/1 مهتاب رادفر فشرده 2 P6 دخترانه 4,290,000 0 (0%) 4,290,000 همه شعبات 1401/02/31 زوج 20:30 تا 22:15،
P6A4-2. 1401/1 مهتاب رادفر فشرده 2 P6 پسرانه 4,290,000 0 (0%) 4,290,000 همه شعبات 1401/02/31 زوج 20:30 تا 22:15،
M3B2-2 1401/1 صبورا معینی فشرده 2 M3 پسرانه 4,290,000 0 (0%) 4,290,000 همه شعبات 1401/02/29 فرد 16:30 تا 18:15،
M3B2-2 1401/1 صبورا معینی فشرده 2 M3 دخترانه 4,290,000 0 (0%) 4,290,000 همه شعبات 1401/02/29 فرد 16:30 تا 18:15،
M2B3-2 1401/1 آناهیتا ناصرترابی فشرده 2 M2 دخترانه 4,290,000 0 (0%) 4,290,000 همه شعبات 1401/02/29 فرد 18:30 تا 20:15،
UI3B4-2 1401/1 صبا نجاتیان فشرده 2 UI3 دخترانه 4,900,000 0 (0%) 4,900,000 همه شعبات 1401/02/29 فرد 20:30 تا 22:15،
UI3B4-2 1401/1 صبا نجاتیان فشرده 2 UI3 پسرانه 4,900,000 0 (0%) 4,900,000 همه شعبات 1401/02/29 فرد 20:30 تا 22:15،
UI6B4-2 1401/1 شقایق خوش طالع کندری فشرده 2 UI6 دخترانه 4,900,000 0 (0%) 4,900,000 همه شعبات 1401/02/29 فرد 20:30 تا 22:15،
UI6B4-2 1401/1 شقایق خوش طالع کندری فشرده 2 UI6 پسرانه 4,900,000 0 (0%) 4,900,000 همه شعبات 1401/02/29 فرد 20:30 تا 22:15،

© 2022 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.8.1.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012