جستجوی کلاسهای ترم جاری


(همه مبلغ ها به ریال میباشند)
کد کلاس ترم استاد نحوه برگزاری کلاس جنسیت شهریه(ریال) تخفیف قابل پرداخت شعبه تاریخ شروع زمان تشکیل
SP2-P1** 1401/1 آرمیتا سعیدی فشرده 2 P1 دخترانه 3,870,000 0 (0%) 3,870,000 درختی 1401/02/30 جمعه 08:30 تا 14:15،
SP2--HB5 1401/1 آتنا دشوارگو فشرده 2 HB5 دخترانه 3,870,000 0 (0%) 3,870,000 درختی 1401/02/29 فرد 18:30 تا 20:15،
P1A4-2. 1401/1 مریم رادمنش فشرده 2 P1 پسرانه 3,870,000 0 (0%) 3,870,000 همه شعبات 1401/02/31 زوج 20:30 تا 22:15،
P1A4-2. 1401/1 مریم رادمنش فشرده 2 P1 دخترانه 3,870,000 0 (0%) 3,870,000 همه شعبات 1401/02/31 زوج 20:30 تا 22:15،
P1A4-2.. 1401/1 مبینا بابایی فشرده 2 P1 پسرانه 3,870,000 0 (0%) 3,870,000 همه شعبات 1401/02/31 زوج 20:30 تا 22:15،
P1A4-2.. 1401/1 مبینا بابایی فشرده 2 P1 دخترانه 3,870,000 0 (0%) 3,870,000 همه شعبات 1401/02/31 زوج 20:30 تا 22:15،
P2A4-2 1401/1 مریم سیدطالبی فشرده 2 P2 پسرانه 3,870,000 0 (0%) 3,870,000 همه شعبات 1401/02/31 زوج 20:30 تا 22:15،
P2A4-2. 1401/1 دلارام مدیردهقان فشرده 2 P2 دخترانه 3,870,000 0 (0%) 3,870,000 همه شعبات 1401/03/01 زوج 20:30 تا 22:15،
P5A4-2. 1401/1 بهزاد خبازی فشرده 2 P5 پسرانه 4,290,000 0 (0%) 4,290,000 همه شعبات 1401/02/31 زوج 20:30 تا 22:15،
P5A4-2. 1401/1 بهزاد خبازی فشرده 2 P5 دخترانه 4,290,000 0 (0%) 4,290,000 همه شعبات 1401/02/31 زوج 20:30 تا 22:15،

© 2022 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.8.1.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012