جستجوی کلاسهای ترم جاری


(همه مبلغ ها به ریال میباشند)
کد کلاس ترم استاد نحوه برگزاری کلاس جنسیت شهریه(ریال) تخفیف قابل پرداخت شعبه تاریخ شروع زمان تشکیل
ON2.UI4* 1401/1 افرا مسعودی فشرده 2 UI4 دخترانه 4,900,000 0 (0%) 4,900,000 همه شعبات 1401/02/29 فرد 14:30 تا 16:15،
ON2.UI4* 1401/1 افرا مسعودی فشرده 2 UI4 پسرانه 4,900,000 0 (0%) 4,900,000 همه شعبات 1401/02/29 فرد 14:30 تا 16:15،
ON2.UI5 1401/1 ناصر سوریان فشرده 2 UI5 دخترانه 4,900,000 0 (0%) 4,900,000 همه شعبات 1401/02/29 فرد 16:30 تا 18:15،
ON2.UI5 1401/1 ناصر سوریان فشرده 2 UI5 پسرانه 4,900,000 0 (0%) 4,900,000 همه شعبات 1401/02/29 فرد 16:30 تا 18:15،
ON2.UI6 1401/1 سمیره عباسیان فشرده 2 UI6 دخترانه 4,900,000 0 (0%) 4,900,000 همه شعبات 1401/02/31 زوج 18:30 تا 20:15،
ON2.UI6 1401/1 سمیره عباسیان فشرده 2 UI6 پسرانه 4,900,000 0 (0%) 4,900,000 همه شعبات 1401/02/31 زوج 18:30 تا 20:15،
P2-26 1401/1 علیرضا ایراندوست فشرده 2 P2 دخترانه 3,870,000 0 (0%) 3,870,000 همه شعبات 1401/02/31 زوج 20:30 تا 22:15،
P2-26 1401/1 علیرضا ایراندوست فشرده 2 P2 پسرانه 3,870,000 0 (0%) 3,870,000 همه شعبات 1401/02/31 زوج 20:30 تا 22:15،
SP2-PREHB1 1401/1 محمدرضا جواهری(پیش فرض) فشرده 2 Pre HB1 پسرانه 3,870,000 0 (0%) 3,870,000 همه شعبات 1401/02/30 جمعه 08:30 تا 14:15،
SP2-P1** 1401/1 آرمیتا سعیدی فشرده 2 P1 پسرانه 3,870,000 0 (0%) 3,870,000 درختی 1401/02/30 جمعه 08:30 تا 14:15،

© 2022 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.8.1.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012