جستجوی کلاسهای ترم جاری


(همه مبلغ ها به ریال میباشند)
کد کلاس ترم استاد نحوه برگزاری کلاس جنسیت شهریه(ریال) تخفیف قابل پرداخت شعبه تاریخ شروع زمان تشکیل
ON2.UI1 1401/1 نگار سرناز فشرده 2 UI1 دخترانه 4,900,000 0 (0%) 4,900,000 همه شعبات 1401/02/31 زوج 16:30 تا 18:15،
ON2.UI1 1401/1 نگار سرناز فشرده 2 UI1 پسرانه 4,900,000 0 (0%) 4,900,000 همه شعبات 1401/02/31 زوج 16:30 تا 18:15،
ON2.UI1* 1401/1 سروش حاجی زاده مقدم فشرده 2 UI1 دخترانه 4,900,000 0 (0%) 4,900,000 همه شعبات 1401/02/29 فرد 18:30 تا 20:15،
ON2.UI1* 1401/1 سروش حاجی زاده مقدم فشرده 2 UI1 پسرانه 4,900,000 0 (0%) 4,900,000 همه شعبات 1401/02/29 فرد 18:30 تا 20:15،
ON2.UI2 1401/1 پیمانه قاسمی فشرده 2 UI2 دخترانه 4,900,000 0 (0%) 4,900,000 همه شعبات 1401/02/29 فرد 18:30 تا 20:15،
ON2.UI2 1401/1 پیمانه قاسمی فشرده 2 UI2 پسرانه 4,900,000 0 (0%) 4,900,000 همه شعبات 1401/02/29 فرد 18:30 تا 20:15،
ON2.UI3 1401/1 دکتر روح اله ملائی فشرده 2 UI3 دخترانه 4,900,000 0 (0%) 4,900,000 همه شعبات 1401/02/31 زوج 18:30 تا 20:15،
ON2.UI3 1401/1 دکتر روح اله ملائی فشرده 2 UI3 پسرانه 4,900,000 0 (0%) 4,900,000 همه شعبات 1401/02/31 زوج 18:30 تا 20:15،
ON2.UI4 1401/1 سمیره عباسیان فشرده 2 UI4 دخترانه 4,900,000 0 (0%) 4,900,000 همه شعبات 1401/02/31 زوج 16:30 تا 18:15،
ON2.UI4 1401/1 سمیره عباسیان فشرده 2 UI4 پسرانه 4,900,000 0 (0%) 4,900,000 همه شعبات 1401/02/31 زوج 16:30 تا 18:15،

© 2022 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.8.1.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012