جستجوی کلاسهای ترم جاری


(همه مبلغ ها به ریال میباشند)
کد کلاس ترم استاد نحوه برگزاری کلاس جنسیت شهریه(ریال) تخفیف قابل پرداخت شعبه تاریخ شروع زمان تشکیل
ON2.P6 1401/1 صبا نجاتیان فشرده 2 P6 دخترانه 4,290,000 0 (0%) 4,290,000 همه شعبات 1401/02/28 زوج 14:30 تا 16:15،
ON2.P6 1401/1 صبا نجاتیان فشرده 2 P6 پسرانه 4,290,000 0 (0%) 4,290,000 همه شعبات 1401/02/28 زوج 14:30 تا 16:15،
ON2.M1 1401/1 سمیره عباسیان فشرده 2 M1 دخترانه 4,290,000 0 (0%) 4,290,000 همه شعبات 1401/02/31 زوج 14:30 تا 16:15،
ON2.M1 1401/1 سمیره عباسیان فشرده 2 M1 پسرانه 4,290,000 0 (0%) 4,290,000 همه شعبات 1401/02/31 زوج 14:30 تا 16:15،
ON2.M1* 1401/1 سمیه مینایی فشرده 2 M1 دخترانه 4,290,000 0 (0%) 4,290,000 همه شعبات 1401/02/29 فرد 14:30 تا 16:15،
ON2.M1* 1401/1 سمیه مینایی فشرده 2 M1 پسرانه 4,290,000 0 (0%) 4,290,000 همه شعبات 1401/02/29 فرد 14:30 تا 16:15،
ON2.M2 1401/1 زینب حسینی فشرده 2 M2 دخترانه 4,290,000 0 (0%) 4,290,000 همه شعبات 1401/02/31 زوج 14:30 تا 16:15،
ON2.M2 1401/1 زینب حسینی فشرده 2 M2 پسرانه 4,290,000 0 (0%) 4,290,000 همه شعبات 1401/02/31 زوج 14:30 تا 16:15،
ON2.M3 1401/1 افرا مسعودی فشرده 2 M3 دخترانه 4,290,000 0 (0%) 4,290,000 همه شعبات 1401/02/29 فرد 16:30 تا 18:15،
ON2.M3 1401/1 افرا مسعودی فشرده 2 M3 پسرانه 4,290,000 0 (0%) 4,290,000 همه شعبات 1401/02/29 فرد 16:30 تا 18:15،

© 2022 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.8.1.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012