جستجوی کلاسهای ترم جاری


(همه مبلغ ها به ریال میباشند)
کد کلاس ترم استاد نحوه برگزاری کلاس جنسیت شهریه(ریال) تخفیف قابل پرداخت شعبه تاریخ شروع زمان تشکیل
ON2.P3 1401/1 فاطمه سعادت سوران فشرده 2 P3 دخترانه 3,870,000 0 (0%) 3,870,000 همه شعبات 1401/02/31 زوج 18:30 تا 20:15،
ON2.P3 1401/1 فاطمه سعادت سوران فشرده 2 P3 پسرانه 3,870,000 0 (0%) 3,870,000 همه شعبات 1401/02/31 زوج 18:30 تا 20:15،
ON2.P3* 1401/1 سمیه مینایی فشرده 2 P3 دخترانه 3,870,000 0 (0%) 3,870,000 همه شعبات 1401/02/29 فرد 18:30 تا 20:15،
ON2.P3* 1401/1 سمیه مینایی فشرده 2 P3 پسرانه 3,870,000 0 (0%) 3,870,000 همه شعبات 1401/02/29 فرد 18:30 تا 20:15،
ON2.P4 1401/1 زهرا یوسفلو فشرده 2 P4 دخترانه 4,290,000 0 (0%) 4,290,000 همه شعبات 1401/02/31 زوج 18:30 تا 20:15،
ON2.P4 1401/1 زهرا یوسفلو فشرده 2 P4 پسرانه 4,290,000 0 (0%) 4,290,000 همه شعبات 1401/02/31 زوج 18:30 تا 20:15،
ON2.P4* 1401/1 بهزاد خبازی فشرده 2 P4 دخترانه 4,290,000 0 (0%) 4,290,000 همه شعبات 1401/02/29 فرد 18:30 تا 20:15،
ON2.P4* 1401/1 بهزاد خبازی فشرده 2 P4 پسرانه 4,290,000 0 (0%) 4,290,000 همه شعبات 1401/02/29 فرد 18:30 تا 20:15،
ON2.P5 1401/1 یونس بهرامی فشرده 2 P5 دخترانه 4,290,000 0 (0%) 4,290,000 همه شعبات 1401/03/02 زوج 14:30 تا 16:15،
ON2.P5 1401/1 یونس بهرامی فشرده 2 P5 پسرانه 4,290,000 0 (0%) 4,290,000 همه شعبات 1401/03/02 زوج 14:30 تا 16:15،

© 2022 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.8.1.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012