جستجوی کلاسهای ترم جاری


کد کلاس ترم استاد نوع کلاس نحوه برگزاری کلاس جنسیت شهریه(ریال) شعبه تاریخ شروع زمان تشکیل
ON.TOEFL 1400/4 یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) TOEFL فشرده 1 TOEFL پسرانه 4,290,000 همه شعبات 1400/10/08 زوج 16:30 تا 18:15،
ON.TOEFL 1400/4 یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) TOEFL فشرده 1 TOEFL دخترانه 4,290,000 همه شعبات 1400/10/08 زوج 16:30 تا 18:15،
IELTS-TEHR 1400/2 تهران IELTS فشرده 2 IELTS دخترانه 5,490,000 تهران 1400/12/05 زوج 12:00 تا 13:00،
IELTS-TEHR 1400/2 تهران IELTS فشرده 2 IELTS پسرانه 5,490,000 تهران 1400/12/05 زوج 12:00 تا 13:00،
M2-1830Z 1400/4 محمدرضا جواهری(پیش فرض) IELTS فشرده 1 M2 پسرانه 2,860,000 همه شعبات 1400/10/08 زوج 18:30 تا 20:15،
M2-1830Z 1400/4 محمدرضا جواهری(پیش فرض) IELTS فشرده 1 M2 دخترانه 2,860,000 همه شعبات 1400/09/06 زوج 18:30 تا 20:15،
ON1.IELTS 1400/4 نامشخص(مهرشهر) IELTS فشرده 1 IELTS پسرانه 4,290,000 همه شعبات 1400/10/08 زوج 14:30 تا 16:15،
ON1.IELTS 1400/4 نامشخص(مهرشهر) IELTS فشرده 1 IELTS دخترانه 4,290,000 همه شعبات 1400/10/08 زوج 14:30 تا 16:15،
ON.IELTS 1400/4 یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) IELTS فشرده 1 IELTS پسرانه 4,290,000 همه شعبات 1400/10/08 زوج 18:30 تا 20:15،
ON.IELTS 1400/4 یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) IELTS فشرده 1 IELTS دخترانه 4,290,000 همه شعبات 1400/10/08 زوج 18:30 تا 20:15،

© 2021 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.7.2.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012