جستجوی کلاسهای ترم جاری

کد کلاس ترم استاد نوع کلاس نحوه برگزاری کلاس جنسیت شهریه(ریال) شعبه تاریخ شروع زمان تشکیل
ON-TOEFL-F 1400/2 آرشام جاهد TOEFL فشرده 1 TOEFL پسرانه 4,290,000 همه شعبات 1400/04/18 جمعه 08:30 تا 14:15،
TTC-G 1400/1 تهران TTC/TDC/CELTA MOCK عادی TTC دخترانه 4,300,000 همه شعبات 1400/08/03 جمعه 08:30 تا 14:00،
ON1-IELTS 1400/2 پیمانه قاسمی IELTS فشرده 1 IELTS دخترانه 4,290,000 همه شعبات 1400/04/12 زوج 14:30 تا 16:15،
ON1-IELTS 1400/2 پیمانه قاسمی IELTS فشرده 1 IELTS پسرانه 4,290,000 همه شعبات 1400/04/12 زوج 14:30 تا 16:15،
IELTS-ON20 1400/2 امیررضا مصلحی IELTS فشرده 1 IELTS دخترانه 4,290,000 همه شعبات 1400/04/12 زوج 20:30 تا 22:15،
IELTS-ON20 1400/2 امیررضا مصلحی IELTS فشرده 1 IELTS پسرانه 4,290,000 همه شعبات 1400/04/12 زوج 20:30 تا 22:15،
IELTS_ON20 1400/2 امیررضا مصلحی IELTS فشرده 1 IELTS دخترانه 4,290,000 همه شعبات 1400/04/13 فرد 20:30 تا 22:15،
IELTS_ON20 1400/2 امیررضا مصلحی IELTS فشرده 1 IELTS پسرانه 4,290,000 همه شعبات 1400/04/13 فرد 20:30 تا 22:15،
ON-IELTS 1400/2 ابوالفضل رجبی IELTS فشرده 1 IELTS دخترانه 4,290,000 همه شعبات 1400/04/12 زوج 20:30 تا 22:15،
ON-IELTS 1400/2 ابوالفضل رجبی IELTS فشرده 1 IELTS پسرانه 4,290,000 همه شعبات 1400/04/12 زوج 20:30 تا 22:15،

© 2021 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.5.7.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012