جستجوی کلاسهای ترم جاری


کد کلاس ترم استاد نوع کلاس نحوه برگزاری کلاس جنسیت شهریه(ریال) شعبه تاریخ شروع زمان تشکیل
*W2-HB5-E 1400/4 محمدرضا جواهری(پیش فرض) مکالمه - گرامر فشرده 2 HB5 پسرانه 2,580,000 همه شعبات 1400/11/20 زوج 16:30 تا 18:15،
W2-HB4-E 1400/4 محمدرضا جواهری(پیش فرض) مکالمه - گرامر فشرده 2 HB4 دخترانه 2,580,000 همه شعبات 1400/11/20 زوج 16:30 تا 18:15،
W2-HB4-E 1400/4 محمدرضا جواهری(پیش فرض) مکالمه - گرامر فشرده 2 HB4 پسرانه 2,580,000 همه شعبات 1400/11/20 زوج 16:30 تا 18:15،
W2-M2-E 1400/4 محمدرضا جواهری(پیش فرض) مکالمه - گرامر فشرده 2 M2 دخترانه 2,860,000 همه شعبات 1400/11/20 زوج 16:30 تا 18:15،
W2-M2-E 1400/4 محمدرضا جواهری(پیش فرض) مکالمه - گرامر فشرده 2 M2 پسرانه 2,860,000 همه شعبات 1400/11/20 زوج 16:30 تا 18:15،
W2-UI3-E 1400/4 محمدرضا جواهری(پیش فرض) مکالمه - گرامر فشرده 2 UI3 دخترانه 3,350,000 همه شعبات 1400/11/20 زوج 20:30 تا 22:15،
W2-UI3-E 1400/4 محمدرضا جواهری(پیش فرض) مکالمه - گرامر فشرده 2 UI3 پسرانه 3,350,000 همه شعبات 1400/11/20 زوج 20:30 تا 22:15،
W2-UI2-E 1400/4 محمدرضا جواهری(پیش فرض) مکالمه - گرامر فشرده 2 UI2 دخترانه 3,350,000 همه شعبات 1400/11/20 زوج 20:30 تا 22:15،
W2-UI2-E 1400/4 محمدرضا جواهری(پیش فرض) مکالمه - گرامر فشرده 2 UI2 پسرانه 3,350,000 همه شعبات 1400/11/20 زوج 20:30 تا 22:15،
W2-UI1-E 1400/4 محمدرضا جواهری(پیش فرض) مکالمه - گرامر فشرده 2 UI1 دخترانه 3,350,000 همه شعبات 1400/11/20 زوج 20:30 تا 22:15،

© 2022 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.8.1.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012