جستجوی کلاسهای ترم جاری


کد کلاس ترم استاد نوع کلاس نحوه برگزاری کلاس جنسیت شهریه(ریال) شعبه تاریخ شروع زمان تشکیل
ON2.P6 1400/4 نامشخص(مهرشهر) مکالمه - گرامر فشرده 2 P6 دخترانه 2,860,000 همه شعبات 1400/11/20 زوج 14:30 تا 16:15،
ON2.P6* 1400/4 نامشخص(مهرشهر) مکالمه - گرامر فشرده 2 P6 پسرانه 2,860,000 همه شعبات 1400/11/21 فرد 14:30 تا 16:15،
ON2.P6* 1400/4 نامشخص(مهرشهر) مکالمه - گرامر فشرده 2 P6 دخترانه 2,860,000 همه شعبات 1400/11/21 فرد 14:30 تا 16:15،
W2-A3-E 1400/4 محمدرضا جواهری(پیش فرض) مکالمه - گرامر فشرده 2 A3 دخترانه 3,350,000 همه شعبات 1401/11/20 زوج 18:30 تا 20:15،
W2-A3-E 1400/4 محمدرضا جواهری(پیش فرض) مکالمه - گرامر فشرده 2 A3 پسرانه 3,350,000 همه شعبات 1401/11/20 زوج 18:30 تا 20:15،
W2-P6-E 1400/4 محمدرضا جواهری(پیش فرض) مکالمه - گرامر فشرده 2 P6 دخترانه 2,860,000 همه شعبات 1400/11/20 زوج 18:30 تا 20:15،
W2-P6-E 1400/4 محمدرضا جواهری(پیش فرض) مکالمه - گرامر فشرده 2 P6 پسرانه 2,860,000 همه شعبات 1400/11/20 زوج 18:30 تا 20:15،
W2-P1-E 1400/4 محمدرضا جواهری(پیش فرض) مکالمه - گرامر فشرده 2 P1 دخترانه 2,580,000 همه شعبات 1400/11/20 زوج 18:30 تا 20:15،
W2-P1-E 1400/4 محمدرضا جواهری(پیش فرض) مکالمه - گرامر فشرده 2 P1 پسرانه 2,580,000 همه شعبات 1400/11/20 زوج 18:30 تا 20:15،
*W2-HB5-E 1400/4 محمدرضا جواهری(پیش فرض) مکالمه - گرامر فشرده 2 HB5 دخترانه 2,580,000 همه شعبات 1400/11/20 زوج 16:30 تا 18:15،

© 2022 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.8.1.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012