جستجوی کلاسهای ترم جاری

کد کلاس ترم استاد نوع کلاس نحوه برگزاری کلاس جنسیت شهریه(ریال) شعبه تاریخ شروع زمان تشکیل
UI2-11 1400/2 محمد علی کوکبی مکالمه - گرامر فشرده 1 UI2 پسرانه 3,350,000 همه شعبات 1400/04/13 فرد 16:30 تا 18:15،
P1-15 1400/2 محمد علی کوکبی مکالمه - گرامر فشرده 1 P1 دخترانه 2,580,000 همه شعبات 1400/04/13 فرد 18:30 تا 20:15،
P1-15 1400/2 محمد علی کوکبی مکالمه - گرامر فشرده 1 P1 پسرانه 2,580,000 همه شعبات 1400/04/13 فرد 18:30 تا 20:15،
P6-14 1400/2 علی باقری مکالمه - گرامر فشرده 1 P6 دخترانه 2,860,000 همه شعبات 1400/04/13 فرد 18:30 تا 20:15،
P6-14 1400/2 علی باقری مکالمه - گرامر فشرده 1 P6 پسرانه 2,860,000 همه شعبات 1400/04/13 فرد 18:30 تا 20:15،
A1-02 1400/2 شقایق عزالدین مکالمه - گرامر فشرده 1 A1 دخترانه 4,290,000 همه شعبات 1400/04/13 فرد 18:30 تا 20:15،
A1-02 1400/2 شقایق عزالدین مکالمه - گرامر فشرده 1 A1 پسرانه 4,290,000 همه شعبات 1400/04/13 فرد 18:30 تا 20:15،
UI5-07 1400/2 افروز عالمی مکالمه - گرامر فشرده 1 UI5 دخترانه 3,350,000 همه شعبات 1400/04/13 فرد 18:30 تا 20:15،
UI5-07 1400/2 افروز عالمی مکالمه - گرامر فشرده 1 UI5 پسرانه 3,350,000 همه شعبات 1400/04/13 فرد 18:30 تا 20:15،
ON1-HB1-2 1400/2 شیوا رنجبران مکالمه - گرامر فشرده 1 HB1 پسرانه 2,580,000 همه شعبات 1400/04/13 فرد 18:30 تا 20:15،

© 2021 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.5.7.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012