جستجوی کلاسهای ترم جاری


کد کلاس ترم استاد نوع کلاس نحوه برگزاری کلاس جنسیت شهریه(ریال) شعبه تاریخ شروع زمان تشکیل
A-REZERV 1399/4 A.رضا حیدری(پیش فرض) مکالمه - گرامر عادی HB1 دخترانه 3,300,000 فردیس 1400/12/29
A-REZERV 1399/4 A.رضا حیدری(پیش فرض) مکالمه - گرامر عادی HB1 پسرانه 3,300,000 فردیس 1400/12/29
UI5FRI-2 1395/4 مجتبی خوش کلام مکالمه - گرامر فشرده 2 UI5 دخترانه 1,350,000 مرکزی(گوهردشت) 1400/09/12 جمعه 14:30 تا 20:15،
UI5FRI-2 1395/4 مجتبی خوش کلام مکالمه - گرامر فشرده 2 UI5 پسرانه 1,350,000 مرکزی(گوهردشت) 1400/09/12 جمعه 14:30 تا 20:15،
UI2FRI-2 1395/3 مجتبی خوش کلام مکالمه - گرامر فشرده 2 UI2 پسرانه 1,350,000 مرکزی(گوهردشت) 1400/09/12 جمعه 14:30 تا 20:15،
UI2FRI-2 1395/3 مجتبی خوش کلام مکالمه - گرامر فشرده 2 UI2 دخترانه 1,350,000 مرکزی(گوهردشت) 1400/09/12 جمعه 14:30 تا 20:15،
HB5-1830Z 1400/4 محمدرضا جواهری(پیش فرض) مکالمه - گرامر فشرده 1 HB5 دخترانه 2,580,000 همه شعبات 1400/09/06 زوج 18:30 تا 20:15،
HB5-1830Z 1400/4 محمدرضا جواهری(پیش فرض) مکالمه - گرامر فشرده 1 HB5 پسرانه 2,580,000 همه شعبات 1400/10/08 زوج 18:30 تا 20:15،
UI5-1830Z 1400/4 محمدرضا جواهری(پیش فرض) مکالمه - گرامر فشرده 1 UI5 دخترانه 3,350,000 همه شعبات 1400/09/06 زوج 18:30 تا 20:15،
UI5-1830Z 1400/4 محمدرضا جواهری(پیش فرض) مکالمه - گرامر فشرده 1 UI5 پسرانه 3,350,000 همه شعبات 1400/10/08 زوج 18:30 تا 20:15،

© 2021 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.7.2.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012