جستجوی کلاسهای ترم جاری


(همه مبلغ ها به ریال میباشند)
کد کلاس ترم استاد نحوه برگزاری کلاس جنسیت شهریه(ریال) تخفیف قابل پرداخت شعبه تاریخ شروع زمان تشکیل
TOEFL-TEH 1401/2 تهران فشرده 1 TOEFL پسرانه 5,300,000 0 (0%) 5,300,000 تهران 1401/07/07 فرد 00:00 تا 00:00،
TOEFL-TEH 1400/4 تهران فشرده 1 TOEFL دخترانه 5,300,000 0 (0%) 5,300,000 تهران 1401/07/07 فرد 00:00 تا 00:00،
ON-TOEFL 1401/2 یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) فشرده 2 TOEFL پسرانه 5,580,000 0 (0%) 5,580,000 همه شعبات 1401/05/24 زوج 18:30 تا 20:15،
ON-TOEFL 1401/2 یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) فشرده 2 TOEFL دخترانه 5,580,000 0 (0%) 5,580,000 همه شعبات 1401/05/24 زوج 18:30 تا 20:15،
SUM2-TOEFL 1401/2 محمدرضا جواهری(پیش فرض) فشرده 2 TOEFL دخترانه 5,580,000 0 (0%) 5,580,000 درختی 1401/05/24 زوج 20:30 تا 22:15،
SUM2*TOEFL 1401/2 محمدرضا جواهری(پیش فرض) فشرده 2 TOEFL دخترانه 5,580,000 0 (0%) 5,580,000 همه شعبات 1401/05/24 زوج 20:30 تا 22:15،
SUM2*TOEFL 1401/2 محمدرضا جواهری(پیش فرض) فشرده 2 TOEFL پسرانه 5,580,000 0 (0%) 5,580,000 همه شعبات 1401/05/24 زوج 20:30 تا 22:15،
ON2.TOEFL 1401/2 نامشخص(مهرشهر) فشرده 2 TOEFL پسرانه 5,580,000 0 (0%) 5,580,000 همه شعبات 1401/05/25 فرد 16:30 تا 18:15،
ON2.TOEFL 1401/2 نامشخص(مهرشهر) فشرده 2 TOEFL دخترانه 5,580,000 0 (0%) 5,580,000 همه شعبات 1401/05/25 فرد 16:30 تا 18:15،
SUM2-TOFEL 1401/2 محمدرضا جواهری(پیش فرض) فشرده 2 TOEFL پسرانه 5,580,000 0 (0%) 5,580,000 درختی 1401/05/28 جمعه 08:30 تا 14:15،

© 2022 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.8.1.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012