جستجوی کلاسهای ترم جاری


(همه مبلغ ها به ریال میباشند)
کد کلاس ترم استاد نحوه برگزاری کلاس جنسیت شهریه(ریال) تخفیف قابل پرداخت شعبه تاریخ شروع زمان تشکیل
TOEFL-TEH 1400/3 تهران فشرده 1 TOEFL پسرانه 5,490,000 0 (0%) 5,490,000 تهران 1401/07/07 فرد 00:00 تا 00:00،
TOEFL-TEH 1400/3 تهران فشرده 1 TOEFL دخترانه 5,490,000 0 (0%) 5,490,000 تهران 1401/07/07 فرد 00:00 تا 00:00،
SUM1-TOEFL 1401/2 نیما ارغوان فشرده 1 TOEFL دخترانه 5,580,000 0 (0%) 5,580,000 همه شعبات 1401/04/13 زوج 20:30 تا 22:15،
SUM1-TOEFL 1401/2 نیما ارغوان فشرده 1 TOEFL پسرانه 5,580,000 0 (0%) 5,580,000 همه شعبات 1401/04/13 زوج 20:30 تا 22:15،
TOFEL-TEH 1401/2 مهشید حاجی رحیمی فشرده 1 TOEFL پسرانه 7,250,000 0 (0%) 7,250,000 تهران 1401/04/13 زوج 16:30 تا 18:15،
TOFEL-TEH 1401/2 مهشید حاجی رحیمی فشرده 1 TOEFL دخترانه 7,250,000 0 (0%) 7,250,000 تهران 1401/04/13 زوج 16:30 تا 18:15،
ON1-TOEFL 1401/2 احسان گنجی فشرده 1 TOEFL پسرانه 5,580,000 0 (0%) 5,580,000 همه شعبات 1401/04/14 فرد 16:30 تا 18:15،
ON1-TOEFL 1401/2 احسان گنجی فشرده 1 TOEFL دخترانه 5,580,000 0 (0%) 5,580,000 همه شعبات 1401/04/14 فرد 16:30 تا 18:15،
ON.TOEFL 1401/2 ابوالفضل رجبی فشرده 1 TOEFL پسرانه 5,580,000 0 (0%) 5,580,000 همه شعبات 1401/04/13 زوج 18:30 تا 20:15،
ON.TOEFL 1401/2 ابوالفضل رجبی فشرده 1 TOEFL دخترانه 5,580,000 0 (0%) 5,580,000 همه شعبات 1401/04/13 زوج 18:30 تا 20:15،

© 2022 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.8.1.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012