جستجوی کلاسهای ترم جاری

کد کلاس ترم استاد نوع کلاس نحوه برگزاری کلاس جنسیت شهریه(ریال) شعبه تاریخ شروع زمان تشکیل
TOEFL 1400/1 تهران TOEFL iBT فشرده 1 TOEFL پسرانه 5,580,000 همه شعبات 1400/06/27 زوج 16:30 تا 18:15،
TOEFL 1400/1 تهران TOEFL iBT فشرده 1 TOEFL دخترانه 5,580,000 همه شعبات 1400/06/27 زوج 16:30 تا 18:15،
ON1-TOEFL1 1400/2 رضا قلی زاده TOEFL iBT فشرده 1 TOEFL دخترانه 4,290,000 همه شعبات 1400/04/17 فرد 16:30 تا 18:15،
ON1-TOEFL1 1400/2 رضا قلی زاده TOEFL iBT فشرده 1 TOEFL پسرانه 4,290,000 همه شعبات 1400/04/17 فرد 16:30 تا 18:15،
ON-TOEFL 1400/2 ابوالفضل رجبی TOEFL iBT فشرده 1 TOEFL پسرانه 4,290,000 همه شعبات 1400/04/14 زوج 16:30 تا 18:15،
ON-TOEFL-F 1400/2 آرشام جاهد TOEFL iBT فشرده 1 TOEFL پسرانه 4,290,000 همه شعبات 1400/04/18 جمعه 08:30 تا 14:15،
TOEFL-TEHR 1400/2 تهران TOEFL iBT فشرده 1 TOEFL پسرانه 5,490,000 همه شعبات 1400/04/26 زوج 16:30 تا 18:15،
ON 1400/1 A.رضا حیدری(پیش فرض) TOEFL iBT عادی A1 پسرانه 19,280,000 عظیمیه 1400/10/23
ON 1400/1 A.رضا حیدری(پیش فرض) TOEFL iBT عادی A1 دخترانه 47,820,000 عظیمیه 1400/10/23
TEH-TOEFL 1400/1 تهران TOEFL فشرده 2 TOEFL دخترانه 4,290,000 همه شعبات 1400/08/26 زوج 16:30 تا 18:15،

© 2021 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.5.7.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012