جستجوی کلاسهای ترم جاری

کد کلاس ترم استاد نوع کلاس نحوه برگزاری کلاس جنسیت شهریه(ریال) شعبه تاریخ شروع زمان تشکیل
UI5-07 1400/2 افروز عالمی مکالمه - گرامر فشرده 1 UI5 پسرانه 3,350,000 همه شعبات 1400/04/13 فرد 18:30 تا 20:15،
PREB1 1400/2 نازنین بهروز مکالمه - گرامر عادی B1 پسرانه 2,980,000 همه شعبات 1400/04/21 دوشنبه چهارشنبه 12:30 تا 14:15،
ON1-HB1-2 1400/2 شیوا رنجبران مکالمه - گرامر فشرده 1 HB1 پسرانه 2,580,000 همه شعبات 1400/04/13 فرد 18:30 تا 20:15،
ON1-HB2-1 1400/2 سجاد مبارز مکالمه - گرامر فشرده 1 HB2 پسرانه 2,580,000 همه شعبات 1400/04/12 زوج 12:30 تا 14:15،
ON1-HB2-2 1400/2 هانیه میرزایی مکالمه - گرامر فشرده 1 HB2 پسرانه 2,580,000 همه شعبات 1400/04/13 فرد 18:30 تا 20:15،
ON1-HB3 1400/2 احسان حاتمی مکالمه - گرامر فشرده 1 HB3 پسرانه 2,580,000 همه شعبات 1400/04/12 زوج 18:30 تا 20:15،
ON1-HB4-2 1400/2 شقایق خوش طالع کندری مکالمه - گرامر فشرده 1 HB4 پسرانه 2,580,000 همه شعبات 1400/04/13 فرد 14:30 تا 16:15،
ON1-HB5 1400/2 آرزو افتخاری مکالمه - گرامر فشرده 1 HB5 پسرانه 2,580,000 همه شعبات 1400/04/12 زوج 14:30 تا 16:15،
ON1-P1-B 1400/2 نگین میرنقیبی مکالمه - گرامر فشرده 1 P1 پسرانه 2,580,000 همه شعبات 1400/04/13 فرد 14:30 تا 16:15،
ON1-HB1-1 1400/2 شقایق خوش طالع کندری مکالمه - گرامر فشرده 1 HB1 پسرانه 2,580,000 همه شعبات 1400/04/12 زوج 10:30 تا 12:15،

© 2021 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.5.7.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012