جستجوی کلاسهای ترم جاری

کد کلاس ترم استاد نوع کلاس نحوه برگزاری کلاس جنسیت شهریه(ریال) شعبه تاریخ شروع زمان تشکیل
TEH-M3 1400/1 تهران مکالمه - گرامر فشرده 1 M3 پسرانه 2,860,000 همه شعبات 1400/06/27 زوج 16:30 تا 18:15،
TEH-UI1 1400/1 تهران مکالمه - گرامر فشرده 1 UI1 پسرانه 3,360,000 همه شعبات 1400/06/27 زوج 16:30 تا 18:15،
TEH-UI2 1400/1 تهران مکالمه - گرامر فشرده 1 UI2 پسرانه 3,360,000 همه شعبات 1400/06/27 زوج 16:30 تا 18:15،
TEH-UI4 1400/1 تهران مکالمه - گرامر فشرده 1 UI4 پسرانه 3,360,000 همه شعبات 1400/06/27 زوج 16:30 تا 18:15،
TEH-UI5 1400/1 تهران مکالمه - گرامر فشرده 1 UI5 پسرانه 3,360,000 همه شعبات 1400/06/27 زوج 16:30 تا 18:15،
TEH-UI6 1400/1 تهران مکالمه - گرامر فشرده 1 UI6 پسرانه 3,360,000 همه شعبات 1400/06/27 زوج 16:30 تا 18:15،
CH3 1400/1 تهران مکالمه - گرامر فشرده 1 CH3 پسرانه 2,590,000 تهران 1400/07/15 زوج 14:00 تا 15:00،
CH16 1400/1 تهران مکالمه - گرامر فشرده 1 CH16 پسرانه 2,590,000 تهران 1400/07/14 زوج 16:30 تا 18:15،
B2 1400/1 تهران مکالمه - گرامر فشرده 1 B2 پسرانه 2,590,000 تهران 1400/07/14 زوج 14:00 تا 15:00،
TEH-HB1* 1400/1 تهران مکالمه - گرامر فشرده 2 HB1 پسرانه 2,590,000 همه شعبات 1400/07/29 زوج 18:30 تا 20:15،

© 2021 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.5.7.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012