جستجوی کلاسهای ترم جاری

کد کلاس ترم استاد نوع کلاس نحوه برگزاری کلاس جنسیت شهریه(ریال) شعبه تاریخ شروع زمان تشکیل
IELTS 1400/1 تهران IELTS فشرده 1 IELTS پسرانه 5,580,000 همه شعبات 1400/06/27 زوج 16:30 تا 18:15،
IELTS-07 1400/2 الهه شعبانی IELTS فشرده 1 IELTS پسرانه 4,290,000 همه شعبات 1400/04/12 زوج 16:30 تا 18:15،
IELTSA7 1400/2 پیمانه قاسمی IELTS فشرده 1 IELTS پسرانه 4,290,000 همه شعبات 1400/04/12 زوج 20:30 تا 22:15،
ON1-IELTS 1400/2 پیمانه قاسمی IELTS فشرده 1 IELTS پسرانه 4,290,000 همه شعبات 1400/04/12 زوج 14:30 تا 16:15،
IELTS-ON20 1400/2 امیررضا مصلحی IELTS فشرده 1 IELTS پسرانه 4,290,000 همه شعبات 1400/04/12 زوج 20:30 تا 22:15،
IELTS_ON20 1400/2 امیررضا مصلحی IELTS فشرده 1 IELTS پسرانه 4,290,000 همه شعبات 1400/04/13 فرد 20:30 تا 22:15،
IELTSFRID 1400/2 علی اشرفی IELTS فشرده 1 IELTS پسرانه 4,290,000 همه شعبات 1400/04/18 جمعه 08:30 تا 14:15،
ON-IELTS 1400/2 ابوالفضل رجبی IELTS فشرده 1 IELTS پسرانه 4,290,000 همه شعبات 1400/04/12 زوج 20:30 تا 22:15،
PB4BB1-2* 1395/4 امیررضا مصلحی مکالمه - گرامر فشرده 2 PB4_B پسرانه 1,030,000 مرکزی(گوهردشت) 1400/03/25 فرد 09:00 تا 10:45،
MENSHENA2* 1400/1 دکتر حسام میرآقا مکالمه - گرامر عادي چند ماهه ترمیک آلمانی پسرانه 24,000,000 مرکزی(گوهردشت) 1400/05/30 فرد 16:30 تا 18:15،

© 2021 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.5.7.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012