جستجوی کلاسهای ترم جاری

کد کلاس ترم استاد نوع کلاس نحوه برگزاری کلاس جنسیت شهریه(ریال) شعبه تاریخ شروع زمان تشکیل
TOEFL 1400/1 تهران TOEFL iBT فشرده 1 TOEFL پسرانه 5,580,000 همه شعبات 1400/06/27 زوج 16:30 تا 18:15،
UI5 1400/1 A.رضا حیدری(پیش فرض) TOEFL iBT عادی A1 پسرانه 3,360,000 تهران 1400/07/15 زوج 14:00 تا 15:00،
KIDSKHORDA 1400/1 A.رضا حیدری(پیش فرض) TOEFL iBT عادی A1 پسرانه 7,950,000 تهران 1400/08/27 زوج 08:30 تا 13:00، فرد 08:30 تا 13:00،
TOEFL-FRD 1400/2 محمد علی کوکبی TOEFL iBT فشرده 1 TOEFL پسرانه 4,290,000 همه شعبات 1400/04/18 جمعه 08:30 تا 14:15،
TOEFLA4 1400/2 امیررضا مصلحی TOEFL iBT فشرده 1 TOEFL پسرانه 4,290,000 همه شعبات 1400/04/19 زوج 14:30 تا 16:15،
ON1-TOEFL1 1400/2 رضا قلی زاده TOEFL iBT فشرده 1 TOEFL پسرانه 4,290,000 همه شعبات 1400/04/17 فرد 16:30 تا 18:15،
ON-TOEFL 1400/2 ابوالفضل رجبی TOEFL iBT فشرده 1 TOEFL پسرانه 4,290,000 همه شعبات 1400/04/14 زوج 16:30 تا 18:15،
TOEFLFRID 1400/2 ابوالفضل رجبی TOEFL iBT فشرده 1 TOEFL پسرانه 4,290,000 همه شعبات 1400/04/18 جمعه 08:30 تا 14:15،
ON-TOEFL-F 1400/2 آرشام جاهد TOEFL iBT فشرده 1 TOEFL پسرانه 4,290,000 همه شعبات 1400/04/18 جمعه 08:30 تا 14:15،
TOEFL-TEHR 1400/2 تهران TOEFL iBT فشرده 1 TOEFL پسرانه 5,490,000 همه شعبات 1400/04/26 زوج 16:30 تا 18:15،

© 2021 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.5.7.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012