شهریه ها کاهش یافته و تخفیف "حمایتی" لحاظ میگردد
شهریه ها کاهش یافته و تخفیف "حمایتی" لحاظ میگردد
کلاسهای آنلاین نصیر تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار میگردد
کلاسهای آنلاین نصیر تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار میگردد

جستجوی کلاسهای ترم جاری


(همه مبلغ ها به ریال میباشند)
کد کلاس ترم استاد نحوه برگزاری کلاس جنسیت شهریه(ریال) تخفیف قابل پرداخت شعبه تاریخ شروع زمان تشکیل
TOEFLFRI-2 1402/3 صبورا معینی فشرده 2 TOEFL پسرانه 8,500,000 518,500 (6.1%) 7,981,500 مرکزی(گوهردشت) 1402/08/26 جمعه 08:30 تا 14:15،
WI-TOEFL-O 1402/4 محمدرضا جواهری(پیش فرض) فشرده 1 TOEFL پسرانه 8,500,000 518,500 (6.1%) 7,981,500 همه شعبات 1403/10/04 زوج 18:30 تا 20:15،
IELTS3-TEH 1402/3 محمد حسین زیبایی فشرده 2 IELTS پسرانه 9,950,000 610,000 (6.13%) 9,340,000 تهران 1402/09/08 فرد 20:00 تا 21:45،
WI-TOEFL- 1402/4 محمدرضا جواهری(پیش فرض) فشرده 1 TOEFL پسرانه 8,500,000 518,500 (6.1%) 7,981,500 همه شعبات 1403/10/04 زوج 20:30 تا 22:15،
TOEFL 1402/4 تهران فشرده 1 TOEFL پسرانه 9,430,000 650,670 (6.9%) 8,779,330 تهران 1402/10/04 زوج 14:45 تا 16:30،
ON.TOEFL 1402/4 یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) فشرده 1 TOEFL پسرانه 8,500,000 518,200 (6.1%) 7,981,800 همه شعبات 1402/10/04 زوج 20:30 تا 22:15،
TTC CELTA* 1402/3 محمدرضا جواهری(پیش فرض) عادی TTC پسرانه 9,570,000 0 (0%) 9,570,000 مرکزی(گوهردشت) 1402/09/10 زوج 09:00 تا 10:45،
TTC CELTA/ 1402/3 مونا مویدنیا عادی TTC پسرانه 9,570,000 0 (0%) 9,570,000 مرکزی(گوهردشت) 1403/08/01 جمعه 08:30 تا 14:15،
IELTS_TEH2 1402/2 تهران فشرده 2 IELTS پسرانه 9,950,000 610,000 (6.13%) 9,340,000 تهران 1402/12/10 زوج 20:30 تا 22:15،
BPACK_17 1402/2 محمدرضا جواهری(پیش فرض) عادي چند ماهه IELTS پسرانه 107,000,000 0 (0%) 107,000,000 درختی 1402/12/10 جمعه 08:00 تا 14:15،

© 2023 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.8.1.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012