شهریه ها کاهش یافته و تخفیف عیدانه لحاظ میگردد

جستجوی کلاسهای ترم جاری


(همه مبلغ ها به ریال میباشند)
کد کلاس ترم استاد نحوه برگزاری کلاس جنسیت شهریه(ریال) تخفیف قابل پرداخت شعبه تاریخ شروع زمان تشکیل
TOEFL-TEH 1402/1 الهه وحدانی عادی TOEFL پسرانه 11,050,000 0 (0%) 11,050,000 تهران 1402/01/16 فرد 14:45 تا 20:30،
TOEFLA3 1402/1 دکتر حسام میرآقا فشرده 1 TOEFL پسرانه 8,500,000 518,500 (6.1%) 7,981,500 همه شعبات 1402/01/16 زوج 16:30 تا 18:15،
TOEFLFRID 1402/1 دکتر حسام میرآقا فشرده 1 TOEFL پسرانه 8,500,000 518,500 (6.1%) 7,981,500 مرکزی(گوهردشت) 1402/01/18 جمعه 08:30 تا 14:15،
ON-TOFL-FR 1401/3 یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) فشرده 1 TOEFL پسرانه 5,580,000 0 (0%) 5,580,000 همه شعبات 1402/07/15 جمعه 08:30 تا 14:15،
ON1.TOEFL 1402/1 اسماعیل فرهاد روش فشرده 1 TOEFL پسرانه 8,500,000 518,500 (6.1%) 7,981,500 همه شعبات 1402/01/17 فرد 16:30 تا 18:15،
ON-TOEFL* 1402/1 ابوالفضل رجبی فشرده 1 TOEFL پسرانه 8,500,000 518,500 (6.1%) 7,981,500 همه شعبات 1402/01/16 زوج 18:30 تا 20:15،
TOEFL.CO 1402/1 اسماعیل فرهاد روش فشرده 1 TOEFL پسرانه 8,500,000 518,500 (6.1%) 7,981,500 مهرشهر 1402/01/16 زوج 16:00 تا 17:45،
SP-TOFELON 1402/1 مهدی شیری فشرده 1 TOEFL پسرانه 8,500,000 518,500 (6.1%) 7,981,500 درختی 1402/01/16 زوج 20:30 تا 22:15،
SP-TOFEL 1402/1 نفیسه نعمتیان فشرده 1 TOEFL پسرانه 8,500,000 518,500 (6.1%) 7,981,500 همه شعبات 1402/01/16 زوج 16:30 تا 18:15،
ON1.IELTS 1402/1 کتایون اختیاری فشرده 1 IELTS پسرانه 8,500,000 518,500 (6.1%) 7,981,500 همه شعبات 1402/01/16 زوج 14:45 تا 16:30،

© 2023 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.8.1.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012