کلاسهای آنلاین نصیر تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار میگردد
کلاسهای آنلاین نصیر تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار میگردد

جستجوی کلاسهای ترم جاری


(همه مبلغ ها به ریال میباشند)
کد کلاس ترم استاد نحوه برگزاری کلاس جنسیت شهریه(ریال) تخفیف قابل پرداخت شعبه تاریخ شروع زمان تشکیل
PB2-2 1403/1 محمدرضا جواهری(پیش فرض) عادی A1 پسرانه 7,803,900 0 (0%) 7,803,900 درختی 1403/08/01 زوج 18:00 تا 20:30،
TOEFL.CO2 1403/1 اسماعیل فرهاد روش فشرده 2 TOEFL پسرانه 12,750,000 2,767,500 (21.71%) 9,982,500 مهرشهر 1403/02/31 زوج 16:30 تا 18:15،
SP2-TOEFL 1403/1 مریم بهیاری فشرده 2 TOEFL پسرانه 12,750,000 2,766,750 (21.7%) 9,983,250 همه شعبات 1403/02/30 فرد 20:30 تا 22:15،
SP2.TOEFL. 1403/1 مریم صمدی فشرده 2 TOEFL پسرانه 12,750,000 2,766,750 (21.7%) 9,983,250 درختی 1403/02/31 زوج 16:30 تا 18:15،
SP2--TOEFL 1403/1 فریما فرزام صفت فشرده 2 TOEFL پسرانه 12,750,000 2,766,750 (21.7%) 9,983,250 همه شعبات 1403/02/31 زوج 18:30 تا 20:15،
TOEFL-WR 1403/1 بنفشه روحی فشرده 2 TOEFL پسرانه 12,750,000 2,766,750 (21.7%) 9,983,250 فردیس 1403/02/31 زوج 18:30 تا 20:15،
TOEFLB5-2 1403/1 صبورا معینی فشرده 2 TOEFL پسرانه 12,750,000 2,766,750 (21.7%) 9,983,250 همه شعبات 1403/02/31 زوج 20:30 تا 22:15،
TOEFLB4-2 1403/1 صبورا معینی فشرده 2 TOEFL پسرانه 12,750,000 2,766,750 (21.7%) 9,983,250 مرکزی(گوهردشت) 1403/03/01 فرد 18:30 تا 20:15،
TOEFLFRI-2 1403/1 صبورا معینی فشرده 2 TOEFL پسرانه 12,750,000 2,766,750 (21.7%) 9,983,250 مرکزی(گوهردشت) 1403/03/04 جمعه 08:30 تا 14:15،
ON.TOEFL 1403/1 ابوالفضل رجبی فشرده 2 TOEFL پسرانه 12,750,000 2,766,750 (21.7%) 9,983,250 همه شعبات 1403/02/31 زوج 20:30 تا 22:15،

© 2024 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.8.2.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012