جستجوی کلاسهای ترم جاری


(همه مبلغ ها به ریال میباشند)
کد کلاس ترم استاد نحوه برگزاری کلاس جنسیت شهریه(ریال) تخفیف قابل پرداخت شعبه تاریخ شروع زمان تشکیل
ON-CH3.M 1401/2 یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) فشرده 2 CH3 دخترانه 3,870,000 0 (0%) 3,870,000 همه شعبات 1401/05/25 فرد 16:30 تا 18:15،
ON-CH4.M 1401/2 یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) فشرده 2 CH4 دخترانه 3,870,000 0 (0%) 3,870,000 همه شعبات 1401/05/25 فرد 18:30 تا 20:15،
ON-CH6 1401/2 یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) فشرده 2 CH6 دخترانه 3,870,000 0 (0%) 3,870,000 همه شعبات 1401/05/25 فرد 14:30 تا 16:15،
ON-CH7 1401/2 یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) فشرده 2 CH7 دخترانه 3,870,000 0 (0%) 3,870,000 همه شعبات 1401/05/24 زوج 18:30 تا 20:15،
ON-CH8 1401/2 یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) فشرده 2 CH8 دخترانه 3,870,000 0 (0%) 3,870,000 همه شعبات 1401/05/24 زوج 14:30 تا 16:15،
ON-CH9 1401/2 یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) فشرده 2 CH9 دخترانه 3,870,000 0 (0%) 3,870,000 همه شعبات 1401/05/24 زوج 18:30 تا 20:15،
ON-CH10 1401/2 یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) فشرده 2 CH10 دخترانه 3,870,000 0 (0%) 3,870,000 همه شعبات 1401/05/24 زوج 14:30 تا 16:15،
ON-CH11 1401/2 یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) فشرده 2 CH11 دخترانه 3,870,000 0 (0%) 3,870,000 همه شعبات 1401/05/25 فرد 14:30 تا 16:15،
ON-CH12 1401/2 یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) فشرده 2 CH12 دخترانه 3,870,000 0 (0%) 3,870,000 همه شعبات 1401/05/24 زوج 16:30 تا 18:15،
ON-CH13 1401/2 یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) فشرده 2 CH13 دخترانه 3,870,000 0 (0%) 3,870,000 همه شعبات 1401/05/25 فرد 18:30 تا 20:15،

© 2022 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.8.1.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012