جستجوی کلاسهای ترم جاری

کد کلاس ترم استاد نوع کلاس نحوه برگزاری کلاس جنسیت شهریه(ریال) شعبه تاریخ شروع زمان تشکیل
CH10-14 1400/2 مریم رفاقت مکالمه - گرامر فشرده 1 CH10 دخترانه 2,580,000 همه شعبات 1400/07/07 زوج 18:30 تا 20:15،
HB3-15 1400/2 سمیرا موسوی زاده مکالمه - گرامر فشرده 1 HB3 دخترانه 2,580,000 همه شعبات 1400/07/07 زوج 18:30 تا 20:15،
HB4-13 1400/2 رضا ابراهیمی ثابت مکالمه - گرامر فشرده 1 HB4 دخترانه 2,580,000 همه شعبات 1400/06/25 زوج 20:30 تا 22:15،
CH7-10 1400/2 حانیه عینعلی مکالمه - گرامر فشرده 1 CH7 دخترانه 2,580,000 همه شعبات 1400/07/06 فرد 14:45 تا 16:30،
B2-13 1400/2 محیا دهقانی مکالمه - گرامر فشرده 1 B2 دخترانه 2,580,000 همه شعبات 1400/07/06 فرد 16:30 تا 18:15،
UI4-09 1400/2 تینا بخشی زاده مکالمه - گرامر فشرده 1 UI4 دخترانه 3,350,000 همه شعبات 1400/06/24 فرد 16:30 تا 18:15،
PB4B-02 1400/2 مریم رفاقت مکالمه - گرامر فشرده 1 PB4_B دخترانه 2,580,000 همه شعبات 1400/07/06 فرد 16:30 تا 18:15،
B5-13 1400/2 سارا عهد نو مکالمه - گرامر فشرده 1 B5 دخترانه 2,580,000 همه شعبات 1400/07/06 فرد 16:30 تا 18:15،
B3-20 1400/2 حانیه عینعلی مکالمه - گرامر فشرده 1 B3 دخترانه 2,580,000 همه شعبات 1400/07/06 فرد 16:30 تا 18:15،
P3-18 1400/2 محمد علی کوکبی مکالمه - گرامر فشرده 1 P3 دخترانه 2,580,000 همه شعبات 1400/07/06 فرد 18:30 تا 20:15،

© 2021 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.5.7.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012