جستجوی کلاسهای ترم جاری

کد کلاس ترم استاد نوع کلاس نحوه برگزاری کلاس جنسیت شهریه(ریال) شعبه تاریخ شروع زمان تشکیل
KC1-مهر 1400/3 مریم عبدالرسولی مدرسه مکالمه کودک عادي چند ماهه مدرسه مکالمه 01 دخترانه 3,970,000 مهرشهر 1400/07/06 زوج 17:30 تا 20:00،
KC1-آذر 1400/3 مریم عبدالرسولی مدرسه مکالمه کودک عادي چند ماهه مدرسه مکالمه 01 دخترانه 3,970,000 مهرشهر 1400/09/01 زوج 17:30 تا 20:00،
KC9-ABAN 1400/3 A.رضا حیدری(پیش فرض) مدرسه مکالمه کودک عادي چند ماهه مدرسه مکالمه 09 دخترانه 3,970,000 همه شعبات 1401/08/01
KC2-ABAN. 1400/3 A.رضا حیدری(پیش فرض) مدرسه مکالمه کودک عادي چند ماهه مدرسه مکالمه 02 دخترانه 3,970,000 همه شعبات 1401/08/01 زوج 18:15 تا 20:45،
KC2-AZAR. 1400/3 A.رضا حیدری(پیش فرض) مدرسه مکالمه کودک عادي چند ماهه مدرسه مکالمه 02 دخترانه 3,970,000 همه شعبات 1401/09/01 زوج 18:15 تا 20:45،
KC8-ABAN 1400/3 A.رضا حیدری(پیش فرض) مدرسه مکالمه کودک عادي چند ماهه مدرسه مکالمه 08 دخترانه 3,970,000 همه شعبات 1401/08/01
KC8-AZAR 1400/3 A.رضا حیدری(پیش فرض) مدرسه مکالمه کودک عادي چند ماهه مدرسه مکالمه 08 دخترانه 3,970,000 همه شعبات 1401/09/01
KC10-AZAR 1400/3 A.رضا حیدری(پیش فرض) مدرسه مکالمه کودک عادي چند ماهه مدرسه مکالمه 10 دخترانه 3,970,000 همه شعبات 1401/09/01
KC3-1* 1400/3 صبا نجاتیان مدرسه مکالمه کودک عادي چند ماهه مدرسه مکالمه 03 دخترانه 4,500,000 همه شعبات 1400/07/20 شنبه دوشنبه 18:00 تا 20:00،
KC5-AZAR 1400/3 A.رضا حیدری(پیش فرض) مدرسه مکالمه کودک عادي چند ماهه مدرسه مکالمه 05 دخترانه 3,970,000 همه شعبات 1401/09/01 یکشنبه سه شنبه 18:30 تا 20:15، پنجشنبه 09:00 تا 13:00،

© 2021 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.6.1.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012