جستجوی کلاسهای ترم جاری


(همه مبلغ ها به ریال میباشند)
کد کلاس ترم استاد نحوه برگزاری کلاس جنسیت شهریه(ریال) تخفیف قابل پرداخت شعبه تاریخ شروع زمان تشکیل
SUM2-PB1-G 1401/2 محمدرضا جواهری(پیش فرض) فشرده 2 PB1 دخترانه 3,870,000 0 (0%) 3,870,000 درختی 1401/05/24 زوج 16:30 تا 18:15،
SUM2-HB1 1401/2 محمدرضا جواهری(پیش فرض) فشرده 2 HB1 دخترانه 3,870,000 0 (0%) 3,870,000 درختی 1401/05/24 زوج 18:30 تا 20:15،
SUM2-HB1* 1401/2 محمدرضا جواهری(پیش فرض) فشرده 2 HB1 دخترانه 3,870,000 0 (0%) 3,870,000 درختی 1401/05/24 زوج 20:30 تا 22:15،
SUM2-HB1- 1401/2 محمدرضا جواهری(پیش فرض) فشرده 2 HB1 دخترانه 3,870,000 0 (0%) 3,870,000 درختی 1401/05/28 جمعه 08:30 تا 14:15،
SUM1-HB1** 1401/2 محمدرضا جواهری(پیش فرض) فشرده 1 HB1 دخترانه 3,870,000 0 (0%) 3,870,000 درختی 1401/04/31 زوج 10:30 تا 12:15،
ON-B4 1401/2 یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) فشرده 2 B4 دخترانه 3,870,000 0 (0%) 3,870,000 همه شعبات 1401/05/24 زوج 16:30 تا 18:15،
ON-B5 1401/2 یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) فشرده 2 B5 دخترانه 3,870,000 0 (0%) 3,870,000 همه شعبات 1401/05/24 زوج 14:30 تا 16:15،
ON-B6 1401/2 یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) فشرده 2 B6 دخترانه 3,870,000 0 (0%) 3,870,000 همه شعبات 1401/05/24 زوج 16:30 تا 18:15،
ON.CH1 1401/2 یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) فشرده 2 CH1 دخترانه 3,870,000 0 (0%) 3,870,000 همه شعبات 1401/05/24 زوج 14:30 تا 16:15،
ON-CH2 1401/2 یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) فشرده 2 CH2 دخترانه 3,870,000 0 (0%) 3,870,000 همه شعبات 1401/05/25 فرد 14:30 تا 16:15،

© 2022 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.8.1.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012