جستجوی کلاسهای ترم جاری


(همه مبلغ ها به ریال میباشند)
کد کلاس ترم استاد نحوه برگزاری کلاس جنسیت شهریه(ریال) تخفیف قابل پرداخت شعبه تاریخ شروع زمان تشکیل
PACK-P43 1401/2 تهران عادي چند ماهه package دخترانه 41,780,000 0 (0%) 41,780,000 تهران 1401/08/18 زوج 18:30 تا 20:15،
P4PACK-17 1401/2 محمد سوخته سرایی عادي چند ماهه package دخترانه 41,780,000 0 (0%) 41,780,000 فردیس 1401/05/08 زوج 20:30 تا 22:15،
ON-PKGHB17 1401/2 یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) عادي چند ماهه package دخترانه 16,700,000 0 (0%) 16,700,000 همه شعبات 1401/08/20 زوج 18:30 تا 20:15،
P1PACK11 1401/2 دکتر حسام میرآقا عادي چند ماهه package دخترانه 55,700,000 0 (0%) 55,700,000 مرکزی(گوهردشت) 1401/06/16 زوج 16:30 تا 18:15،
GERMAN-10 1401/2 رامین جعفری زاده عادي چند ماهه package دخترانه 77,400,000 0 (0%) 77,400,000 درختی 1401/05/18 فرد 19:00 تا 20:45،
ON-PK-GR11 1401/2 یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) عادي چند ماهه package دخترانه 77,400,000 0 (0%) 77,400,000 همه شعبات 1401/05/30 زوج 16:30 تا 18:15،
GR-HOZURI2 1401/1 محمدعلی رضائی عادي چند ماهه package دخترانه 77,400,000 0 (0%) 77,400,000 عظیمیه 1401/05/01 زوج 18:30 تا 20:15،
TM1-21 1401/2 کتایون طاهباز عادي چند ماهه package دخترانه 27,840,000 0 (0%) 27,840,000 فردیس 1401/05/19 زوج 20:30 تا 22:15،
ONPKGP1-14 1401/2 یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) عادي چند ماهه package دخترانه 55,700,000 0 (0%) 55,700,000 همه شعبات 1401/09/05 زوج 18:30 تا 20:15،
P1PACK-4 1401/2 محمدرضا جواهری(پیش فرض) عادي چند ماهه package دخترانه 55,700,000 0 (0%) 55,700,000 درختی 1401/09/01 زوج 18:45 تا 20:30،

© 2022 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.8.1.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012