جستجوی کلاسهای ترم جاری


(همه مبلغ ها به ریال میباشند)
کد کلاس ترم استاد نحوه برگزاری کلاس جنسیت شهریه(ریال) تخفیف قابل پرداخت شعبه تاریخ شروع زمان تشکیل
ON-TM3-1 1401/2 یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) عادي چند ماهه package دخترانه 27,840,000 0 (0%) 27,840,000 همه شعبات 1401/06/31 زوج 18:30 تا 20:15،
PACK-GR1 1401/1 نامشخص(مهرشهر) عادي چند ماهه package دخترانه 77,400,000 0 (0%) 77,400,000 مهرشهر 1401/11/30 فرد 16:30 تا 18:15،
PACK-TM12 1400/4 عسل غروی عادي چند ماهه package دخترانه 21,420,000 0 (0%) 21,420,000 تهران 1401/07/09 زوج 18:30 تا 20:15،
P4PACK-3 1401/2 محمدرضا جواهری(پیش فرض) عادي چند ماهه package دخترانه 41,780,000 0 (0%) 41,780,000 درختی 1401/04/30 جمعه 08:30 تا 14:15،
TM2-18 1401/2 آتنا ابراهیمی عادي چند ماهه package دخترانه 27,840,000 0 (0%) 27,840,000 درختی 1401/05/13 فرد 18:30 تا 20:15،
M1PACK-12 1401/2 A.رضا حیدری(پیش فرض) عادي چند ماهه package دخترانه 32,500,000 0 (0%) 32,500,000 فردیس 1401/12/29 زوج 20:30 تا 22:15،
حذف 1401/1 نامشخص(مهرشهر) عادي چند ماهه package دخترانه 37,500,000 9,660,000 (25.76%) 27,840,000 مهرشهر 1401/12/29 زوج 18:30 تا 20:15،
TM3-1 1400/4 دکتر حسام میرآقا عادي چند ماهه package دخترانه 21,420,000 0 (0%) 21,420,000 مرکزی(گوهردشت) 1401/06/16 زوج 18:30 تا 20:15،
P1PACK-2 1401/2 ANAELE CHUCKS عادي چند ماهه package دخترانه 55,700,000 0 (0%) 55,700,000 مهرشهر 1401/05/08 زوج 18:30 تا 20:15،
BPACK 15 1401/2 رضا قلی زاده عادی package دخترانه 69,640,000 0 (0%) 69,640,000 تهران 1401/05/08 زوج 18:30 تا 20:15،

© 2022 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.8.1.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012