جستجوی کلاسهای ترم جاری


(همه مبلغ ها به ریال میباشند)
کد کلاس ترم استاد نحوه برگزاری کلاس جنسیت شهریه(ریال) تخفیف قابل پرداخت شعبه تاریخ شروع زمان تشکیل
KC1-5 1401/1 محمدرضا جواهری(پیش فرض) فشرده 1 مدرسه مکالمه 04 دخترانه 5,800,000 0 (0%) 5,800,000 درختی 1401/10/21 زوج 12:00 تا 13:45،
GERMAN-A1 1401/2 نامشخص(مهرشهر) عادي چند ماهه ترمیک آلمانی دخترانه 19,500,000 0 (0%) 19,500,000 مهرشهر 1401/05/30 زوج 16:30 تا 18:15،
UI1-18 1401/2 A.رضا حیدری(پیش فرض) فشرده 2 UI1 دخترانه 4,900,000 0 (0%) 4,900,000 فردیس 1401/05/24 زوج 16:30 تا 18:15،
S2.HB1.1 1401/2 نامشخص(مهرشهر) فشرده 2 HB1 دخترانه 3,870,000 0 (0%) 3,870,000 مهرشهر 1401/05/25 فرد 18:30 تا 20:15،
S2.HB1.F 1401/2 نامشخص(مهرشهر) فشرده 2 HB1 دخترانه 3,870,000 0 (0%) 3,870,000 مهرشهر 1401/05/28 جمعه 08:30 تا 14:15،
S2.PB1 1401/2 نامشخص(مهرشهر) فشرده 2 PB1 دخترانه 3,870,000 0 (0%) 3,870,000 مهرشهر 1401/05/25 فرد 16:30 تا 18:15،
S2.B1.GRL 1401/2 نامشخص(مهرشهر) فشرده 2 B1 دخترانه 3,870,000 0 (0%) 3,870,000 مهرشهر 1401/05/24 زوج 16:30 تا 18:15،
ECO-FRENCH 1401/2 یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) عادي چند ماهه فرانسه دخترانه 19,800,000 0 (0%) 19,800,000 عظیمیه 1401/06/01 فرد 14:30 تا 16:15،
SUM2-B1-G 1401/2 محمدرضا جواهری(پیش فرض) فشرده 2 B1 دخترانه 3,870,000 0 (0%) 3,870,000 درختی 1401/05/24 زوج 10:30 تا 12:15،
SUM2-B1--G 1401/2 محمدرضا جواهری(پیش فرض) فشرده 2 B1 دخترانه 3,870,000 0 (0%) 3,870,000 درختی 1401/05/24 زوج 16:30 تا 18:15،

© 2022 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.8.1.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012