جستجوی کلاسهای ترم جاری


(همه مبلغ ها به ریال میباشند)
کد کلاس ترم استاد نحوه برگزاری کلاس جنسیت شهریه(ریال) تخفیف قابل پرداخت شعبه تاریخ شروع زمان تشکیل
BPACK-33 1401/2 علی باقری عادي چند ماهه package دخترانه 69,640,000 0 (0%) 69,640,000 فردیس 1401/05/10 زوج 20:30 تا 22:15،
TM1-HUZORI 1401/2 امین مفتاحی عادي چند ماهه package دخترانه 27,840,000 0 (0%) 27,840,000 عظیمیه 1401/05/07 جمعه 08:30 تا 14:15،
FRENCH-2 1401/2 A.رضا حیدری(پیش فرض) عادي چند ماهه package دخترانه 63,700,000 0 (0%) 63,700,000 فردیس 1401/08/02 زوج 18:30 تا 20:15،
BPACK-5 1401/2 یاشار قهرمانی عادي چند ماهه package دخترانه 69,640,000 0 (0%) 69,640,000 درختی 1401/05/01 زوج 18:30 تا 20:15،
TM3 1401/1 نامشخص(مهرشهر) عادي چند ماهه package دخترانه 27,840,000 0 (0%) 27,840,000 مهرشهر 1401/07/21 زوج 16:30 تا 20:15،
PACK-P4-2 1401/2 ANAELE CHUCKS عادي چند ماهه package دخترانه 41,780,000 0 (0%) 41,780,000 مهرشهر 1401/05/09 فرد 18:30 تا 20:15،
FRENCH6 1401/2 دکتر حسام میرآقا عادي چند ماهه package دخترانه 45,500,000 0 (0%) 45,500,000 مرکزی(گوهردشت) 1401/06/16 فرد 16:30 تا 18:15،
TM2-82 1401/2 دکتر حسام میرآقا عادي چند ماهه package دخترانه 27,840,000 0 (0%) 27,840,000 مرکزی(گوهردشت) 1401/06/16 فرد 16:30 تا 18:15،
MPACK-2 1401/2 محمدرضا جواهری(پیش فرض) عادي چند ماهه package دخترانه 32,500,000 0 (0%) 32,500,000 درختی 1401/05/28 زوج 16:30 تا 18:15،
TM2-12 1401/2 محمد سوخته سرایی عادي چند ماهه package دخترانه 27,840,000 0 (0%) 27,840,000 فردیس 1401/05/09 فرد 17:00 تا 18:45،

© 2022 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.8.1.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012