جستجوی کلاسهای ترم جاری


(همه مبلغ ها به ریال میباشند)
کد کلاس ترم استاد نحوه برگزاری کلاس جنسیت شهریه(ریال) تخفیف قابل پرداخت شعبه تاریخ شروع زمان تشکیل
ON-PKG-FR7 1401/2 یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) عادي چند ماهه package دخترانه 45,500,000 0 (0%) 45,500,000 همه شعبات 1401/10/15 زوج 14:45 تا 16:30،
ON-TM1-12 1401/2 یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) عادي چند ماهه package دخترانه 27,840,000 0 (0%) 27,840,000 همه شعبات 1401/10/15 زوج 16:30 تا 18:15،
ON-TM2-10 1401/2 یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) عادي چند ماهه package دخترانه 27,840,000 0 (0%) 27,840,000 همه شعبات 1401/10/15 زوج 14:30 تا 16:15،
PACK-TM192 1401/2 تهران عادي چند ماهه package دخترانه 27,840,000 0 (0%) 27,840,000 تهران 1401/10/08 زوج 10:30 تا 12:15،
TM1-5 1401/2 محمدرضا جواهری(پیش فرض) عادي چند ماهه package دخترانه 27,840,000 0 (0%) 27,840,000 درختی 1401/05/19 زوج 18:30 تا 20:15،
TM2-19 1401/2 محمدرضا جواهری(پیش فرض) عادي چند ماهه package دخترانه 27,840,000 0 (0%) 27,840,000 درختی 1401/07/18 جمعه 08:30 تا 14:15،
PACK-FR2 1401/2 تهران عادي چند ماهه package دخترانه 45,500,000 0 (0%) 45,500,000 تهران 1401/07/18 زوج 18:30 تا 20:00،
PACKHB-8 1401/2 محمدرضا جواهری(پیش فرض) عادي چند ماهه package دخترانه 16,700,000 0 (0%) 16,700,000 درختی 1401/07/18 جمعه 08:30 تا 14:15،
BPACK-4 1401/2 محمدرضا جواهری(پیش فرض) عادي چند ماهه package دخترانه 69,640,000 0 (0%) 69,640,000 درختی 1401/07/18 جمعه 08:30 تا 14:15،
GERMAN-7 1401/2 محمدرضا جواهری(پیش فرض) عادي چند ماهه package دخترانه 77,400,000 0 (0%) 77,400,000 درختی 1401/07/18 جمعه 08:30 تا 14:15،

© 2022 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.8.1.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012