جستجوی کلاسهای ترم جاری


(همه مبلغ ها به ریال میباشند)
کد کلاس ترم استاد نحوه برگزاری کلاس جنسیت شهریه(ریال) تخفیف قابل پرداخت شعبه تاریخ شروع زمان تشکیل
KIDSKHOR 1400/4 معصومه فرخی عادي چند ماهه KIDS SCHOOL دخترانه 11,705,000 0 (0%) 11,705,000 مرکزی(گوهردشت) 1401/07/11 زوج 08:30 تا 13:00، فرد 08:30 تا 13:00،
KIDSORD 1400/4 زهرا هاشمی عادي چند ماهه KIDS SCHOOL دخترانه 11,705,000 0 (0%) 11,705,000 مرکزی(گوهردشت) 1401/07/11 زوج 08:30 تا 13:00، فرد 08:30 تا 13:00،
کيدز-1 1401/1 نامشخص(مهرشهر) عادی KIDS SCHOOL دخترانه 11,175,000 0 (0%) 11,175,000 مهرشهر 1401/12/29 زوج 08:30 تا 13:00، فرد 08:30 تا 13:00،
PRESCHOOL. 1401/2 دکتر حسام میرآقا عادي چند ماهه KIDS SCHOOL دخترانه 29,000,000 0 (0%) 29,000,000 مرکزی(گوهردشت) 1401/07/01 شنبه چهارشنبه 11:00 تا 12:30،
PRESCHOOL* 1401/3 نسرین طیب عادي چند ماهه KIDS SCHOOL دخترانه 29,000,000 0 (0%) 29,000,000 درختی 1401/07/01 یکشنبه سه شنبه 09:00 تا 10:45،
.PRESCHOOL 1401/3 یاسمین سلحشور کیا عادي چند ماهه KIDS SCHOOL دخترانه 29,000,000 0 (0%) 29,000,000 فردیس 1401/06/21 شنبه چهارشنبه 11:30 تا 13:00،
KIDS-مهر 1401/2 نامشخص(مهرشهر) عادی KIDS SCHOOL دخترانه 11,175,000 0 (0%) 11,175,000 مهرشهر 1401/07/02 شنبه تا چهارشنبه 08:30 تا 13:00،
FKIDS4* 1401/3 هیلدا سموئی عادی KIDS SCHOOL دخترانه 14,340,000 0 (0%) 14,340,000 تهران 1401/11/07 زوج 13:30 تا 18:00، یکشنبه سه شنبه 13:30 تا 18:00،
KIDSSHAH. 1401/2 زهرا هاشمی عادي چند ماهه KIDS SCHOOL دخترانه 11,705,000 0 (0%) 11,705,000 مرکزی(گوهردشت) 1401/10/04 زوج 08:30 تا 13:00، فرد 08:30 تا 13:00،
PR-SCHOOL1 1401/3 نسرین طیب عادي چند ماهه KIDS SCHOOL دخترانه 29,000,000 0 (0%) 29,000,000 مهرشهر 1401/07/10 یکشنبه سه شنبه 11:15 تا 13:00،

© 2022 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.8.1.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012