جستجوی کلاسهای ترم جاری


(همه مبلغ ها به ریال میباشند)
کد کلاس ترم استاد نحوه برگزاری کلاس جنسیت شهریه(ریال) تخفیف قابل پرداخت شعبه تاریخ شروع زمان تشکیل
BPACK9-17 1401/2 امین مفتاحی عادي چند ماهه package دخترانه 69,640,000 0 (0%) 69,640,000 مرکزی(گوهردشت) 1401/05/05 زوج 16:30 تا 18:15،
PACK-B-HOZ 1401/2 یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) عادي چند ماهه package دخترانه 69,640,000 0 (0%) 69,640,000 عظیمیه 1401/10/26 زوج 19:15 تا 21:00،
HBPACK27 1401/2 محمد اسماعیلی لیواری عادي چند ماهه package دخترانه 16,700,000 0 (0%) 16,700,000 مرکزی(گوهردشت) 1401/05/29 زوج 20:30 تا 22:15،
BPACK-6 1401/2 محمدرضا جواهری(پیش فرض) عادي چند ماهه package دخترانه 69,640,000 0 (0%) 69,640,000 درختی 1401/10/22 زوج 16:30 تا 18:15،
VIP-FRENCH 1401/2 نیکی بوستانی عادي چند ماهه package دخترانه 27,000,000 0 (0%) 27,000,000 مهرشهر 1401/05/08 زوج 12:30 تا 14:00،
BPACK9-18 1401/2 دکتر حسام میرآقا عادي چند ماهه package دخترانه 69,640,000 0 (0%) 69,640,000 مرکزی(گوهردشت) 1401/06/16 فرد 16:30 تا 18:15،
PACK.P4.3 1401/2 سید آرمان امام رودبند عادي چند ماهه package دخترانه 41,780,000 0 (0%) 41,780,000 عظیمیه 1401/05/23 فرد 16:30 تا 18:15،
HB-PACK-8 1401/2 دانیال سلیمانزاده عادي چند ماهه package دخترانه 16,700,000 0 (0%) 16,700,000 مهرشهر 1401/05/30 زوج 19:00 تا 20:45،
PACK-P1-HO 1401/2 یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) عادي چند ماهه package دخترانه 55,700,000 0 (0%) 55,700,000 عظیمیه 1401/10/30 فرد 16:30 تا 18:15،
ON-XPS-B-1 1401/2 نامشخص(مهرشهر) عادي چند ماهه package دخترانه 64,350,000 0 (0%) 64,350,000 مهرشهر 1401/05/30 فرد 09:30 تا 11:15،

© 2022 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.8.1.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012