شهریه ها کاهش یافته و تخفیف "حمایتی" لحاظ میگردد
شهریه ها کاهش یافته و تخفیف "حمایتی" لحاظ میگردد
کلاسهای آنلاین نصیر تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار میگردد
کلاسهای آنلاین نصیر تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار میگردد

جستجوی کلاسهای ترم جاری


(همه مبلغ ها به ریال میباشند)
کد کلاس ترم استاد نحوه برگزاری کلاس جنسیت شهریه(ریال) تخفیف قابل پرداخت شعبه تاریخ شروع زمان تشکیل
KSM.MEH.1 1402/3 زهرا نصیری خامسلو عادي چند ماهه KIDS SCHOOL دخترانه 19,500,000 0 (0%) 19,500,000 عظیمیه 1402/07/01 زوج 08:30 تا 13:00، فرد 08:30 تا 13:00،
KSM.ABAN.1 1402/3 زهرا نصیری خامسلو عادي چند ماهه KIDS SCHOOL دخترانه 19,500,000 0 (0%) 19,500,000 عظیمیه 1402/08/01 زوج 08:30 تا 13:00، فرد 08:30 تا 13:00،
KSM.AZAR.1 1402/3 زهرا نصیری خامسلو عادي چند ماهه KIDS SCHOOL دخترانه 19,500,000 0 (0%) 19,500,000 عظیمیه 1402/09/01 زوج 08:30 تا 13:00، فرد 08:30 تا 13:00،
KIDSMEHR2 1402/3 یاسمن رزمی خانقاه عادي چند ماهه KIDS SCHOOL دخترانه 19,500,000 0 (0%) 19,500,000 مرکزی(گوهردشت) 1402/07/01 زوج 08:30 تا 13:00، فرد 08:30 تا 13:00،
KIDSABAN2 1402/2 یاسمن رزمی خانقاه عادي چند ماهه KIDS SCHOOL دخترانه 19,500,000 0 (0%) 19,500,000 مرکزی(گوهردشت) 1402/08/01 زوج 08:30 تا 13:00، فرد 08:30 تا 13:00،
KIDSMEHR1 1402/3 شقایق زندی زند عادي چند ماهه KIDS SCHOOL دخترانه 19,500,000 0 (0%) 19,500,000 مرکزی(گوهردشت) 1402/07/01 زوج 08:30 تا 13:00، فرد 08:30 تا 13:00،
KSM-MEH-6 1402/3 نیلوفر محبی عادي چند ماهه KIDS SCHOOL دخترانه 19,500,000 0 (0%) 19,500,000 عظیمیه 1402/07/03 زوج 08:30 تا 13:00، فرد 08:30 تا 13:00،
KSM-AZAR-4 1402/3 یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) عادي چند ماهه KIDS SCHOOL دخترانه 19,500,000 0 (0%) 19,500,000 عظیمیه 1402/09/01 زوج 08:30 تا 13:00، فرد 08:30 تا 13:00،
KSM-MEH-5 1402/3 سحر خلیلی عادي چند ماهه KIDS SCHOOL دخترانه 19,500,000 0 (0%) 19,500,000 عظیمیه 1402/07/01 زوج 08:30 تا 13:00، فرد 08:30 تا 13:00،
KSM-ABA-5 1402/3 یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) عادي چند ماهه KIDS SCHOOL دخترانه 19,500,000 0 (0%) 19,500,000 عظیمیه 1402/08/01 زوج 08:30 تا 13:00، فرد 08:30 تا 13:00،

© 2023 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.8.1.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012