جستجوی کلاسهای ترم جاری


(همه مبلغ ها به ریال میباشند)
کد کلاس ترم استاد نحوه برگزاری کلاس جنسیت شهریه(ریال) تخفیف قابل پرداخت شعبه تاریخ شروع زمان تشکیل
ON-KID-MO4 1401/2 مهین شب خوش عادی KIDS SCHOOL دخترانه 3,750,000 0 (0%) 3,750,000 همه شعبات 1401/05/01 زوج 18:30 تا 20:00، فرد 18:30 تا 20:00،
مردادKID7 1401/2 هاجر بیگدلی عادی KIDS SCHOOL دخترانه 11,175,000 0 (0%) 11,175,000 مهرشهر 1401/05/03 شنبه تا چهارشنبه 13:30 تا 18:00،
TURK12 1401/2 تهران عادي چند ماهه ترمیک ترکی دخترانه 25,000,000 0 (0%) 25,000,000 تهران 1401/10/05 زوج 18:30 تا 20:15،
ON-TURK-10 1401/2 یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) عادي چند ماهه ترمیک ترکی دخترانه 25,500,000 0 (0%) 25,500,000 همه شعبات 1401/07/01 فرد 18:30 تا 20:15،
TURK-O1 1401/2 محمدرضا جواهری(پیش فرض) عادي چند ماهه ترمیک ترکی دخترانه 25,000,000 0 (0%) 25,000,000 درختی 1401/06/15 فرد 18:30 تا 20:15،
TURKY 1-1 1401/2 محسن صیادی عادي چند ماهه ترمیک ترکی دخترانه 25,000,000 0 (0%) 25,000,000 مرکزی(گوهردشت) 1401/05/10 زوج 18:30 تا 20:15،
TURK-E1 1401/2 محمدرضا جواهری(پیش فرض) عادي چند ماهه ترمیک ترکی دخترانه 25,000,000 0 (0%) 25,000,000 درختی 1401/07/18 جمعه 08:30 تا 14:15،
TURKISH-10 1401/2 A.رضا حیدری(پیش فرض) عادي چند ماهه ترمیک ترکی دخترانه 25,000,000 0 (0%) 25,000,000 فردیس 1401/11/10 فرد 18:30 تا 20:15،
TURKY 1-2 1401/2 دکتر حسام میرآقا عادي چند ماهه ترمیک ترکی دخترانه 25,000,000 0 (0%) 25,000,000 مرکزی(گوهردشت) 1401/06/16 زوج 16:30 تا 18:15،
G2A7-2 1401/2 دکتر حسام میرآقا فشرده 2 G2 دخترانه 4,290,000 0 (0%) 4,290,000 مرکزی(گوهردشت) 1401/05/24 زوج 20:30 تا 22:15،

© 2022 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.8.1.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012