جستجوی کلاسهای ترم جاری


(همه مبلغ ها به ریال میباشند)
کد کلاس ترم استاد نحوه برگزاری کلاس جنسیت شهریه(ریال) تخفیف قابل پرداخت شعبه تاریخ شروع زمان تشکیل
KDS-ABAN-1 1401/3 A.رضا حیدری(پیش فرض) عادي چند ماهه KIDS SCHOOL دخترانه 13,110,000 0 (0%) 13,110,000 فردیس 1402/08/01 شنبه تا چهارشنبه 08:30 تا 13:00،
KDS-ABAN-2 1401/3 A.رضا حیدری(پیش فرض) عادي چند ماهه KIDS SCHOOL دخترانه 13,110,000 0 (0%) 13,110,000 فردیس 1402/08/01 شنبه تا چهارشنبه 08:30 تا 13:00،
KDS-ABAN-3 1401/3 A.رضا حیدری(پیش فرض) عادي چند ماهه KIDS SCHOOL دخترانه 13,110,000 0 (0%) 13,110,000 فردیس 1402/08/01 شنبه تا چهارشنبه 08:30 تا 13:00،
KDS-AZAR-1 1401/3 A.رضا حیدری(پیش فرض) عادي چند ماهه KIDS SCHOOL دخترانه 13,110,000 0 (0%) 13,110,000 فردیس 1402/09/01 شنبه تا چهارشنبه 08:30 تا 13:00،
KDS-AZAR-2 1401/3 A.رضا حیدری(پیش فرض) عادي چند ماهه KIDS SCHOOL دخترانه 13,110,000 0 (0%) 13,110,000 فردیس 1402/09/01 شنبه تا چهارشنبه 08:30 تا 13:00،
KDS-AZAR-3 1401/3 A.رضا حیدری(پیش فرض) عادي چند ماهه KIDS SCHOOL دخترانه 13,110,000 0 (0%) 13,110,000 فردیس 1402/09/01 شنبه تا چهارشنبه 08:30 تا 13:00،
FKIDS2* 1401/3 پریسا طالبی عادی KIDS SCHOOL دخترانه 14,340,000 0 (0%) 14,340,000 تهران 1401/07/02 زوج 08:30 تا 13:00، یکشنبه سه شنبه 08:30 تا 13:00،
KIDSABA 1401/3 زهرا هاشمی عادي چند ماهه KIDS SCHOOL دخترانه 13,110,000 0 (0%) 13,110,000 مرکزی(گوهردشت) 1402/08/01 زوج 08:30 تا 13:00، فرد 08:30 تا 13:00،
KIDSAZA 1401/3 زهرا هاشمی عادي چند ماهه KIDS SCHOOL دخترانه 13,110,000 0 (0%) 13,110,000 مرکزی(گوهردشت) 1402/09/01 زوج 08:30 تا 13:00، فرد 08:30 تا 13:00،
FKIDS4** 1401/3 هیلدا سموئی عادی KIDS SCHOOL دخترانه 14,340,000 0 (0%) 14,340,000 تهران 1402/01/04 زوج 13:30 تا 18:00، یکشنبه سه شنبه 13:30 تا 18:00،

© 2022 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.8.1.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012