شهریه ها کاهش یافته و تخفیف "حمایتی" لحاظ میگردد
شهریه ها کاهش یافته و تخفیف "حمایتی" لحاظ میگردد
کلاسهای آنلاین نصیر تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار میگردد
کلاسهای آنلاین نصیر تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار میگردد

جستجوی کلاسهای ترم جاری


(همه مبلغ ها به ریال میباشند)
کد کلاس ترم استاد نحوه برگزاری کلاس جنسیت شهریه(ریال) تخفیف قابل پرداخت شعبه تاریخ شروع زمان تشکیل
PACKP1 1401/4 محمدرضا جواهری(پیش فرض) عادي چند ماهه package دخترانه 55,700,000 0 (0%) 55,700,000 درختی 1402/09/12 زوج 10:00 تا 12:00،
PACKHB32 1402/1 محمدرضا جواهری(پیش فرض) عادي چند ماهه package دخترانه 25,700,000 0 (0%) 25,700,000 درختی 1402/10/02 زوج 10:00 تا 12:00،
SKIDS*RESR 1402/1 تهران عادي چند ماهه package دخترانه 24,000,000 0 (0%) 24,000,000 تهران 1402/08/29 زوج 00:00 تا 00:00،
BPACK-10 1402/3 مجید شریعتی عادي چند ماهه package دخترانه 107,000,000 0 (0%) 107,000,000 درختی 1402/09/18 زوج 18:30 تا 20:15،
GERMAN-21 1402/3 سیمیندخت اشرفی عادي چند ماهه package دخترانه 120,000,000 0 (0%) 120,000,000 درختی 1402/09/07 فرد 16:30 تا 18:15،
P1PACK-11 1402/3 شهره بیک میرزایی عادي چند ماهه package دخترانه 85,700,000 0 (0%) 85,700,000 درختی 1402/09/06 زوج 16:30 تا 18:15،
P4PACK-9 1402/3 محمدرضا جواهری(پیش فرض) عادي چند ماهه package دخترانه 64,280,000 0 (0%) 64,280,000 درختی 1402/09/01 زوج 16:30 تا 18:15،
TM1-26 1402/3 محمدرضا جواهری(پیش فرض) عادي چند ماهه package دخترانه 42,850,000 0 (0%) 42,850,000 درختی 1402/09/20 جمعه 08:30 تا 14:15،
P4PACK-19 1402/3 A.رضا حیدری(پیش فرض) عادي چند ماهه package دخترانه 64,280,000 0 (0%) 64,280,000 فردیس 1402/12/23 فرد 16:30 تا 18:15،
TM2-2 1402/1 نامشخص(مهرشهر) عادي چند ماهه package دخترانه 42,850,000 0 (0%) 42,850,000 مهرشهر 1402/12/29 زوج 08:30 تا 12:15،

© 2023 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.8.1.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012