جستجوی کلاسهای ترم جاری

کد کلاس ترم استاد نوع کلاس نحوه برگزاری کلاس جنسیت شهریه(ریال) شعبه تاریخ شروع زمان تشکیل
B4-20 1400/3 سارا عهد نو مکالمه - گرامر فشرده 1 B4 دخترانه 2,580,000 همه شعبات 1400/07/07 زوج 14:45 تا 16:30،
B3-19 1400/3 مریم رفاقت مکالمه - گرامر فشرده 1 B3 دخترانه 2,580,000 همه شعبات 1400/07/07 زوج 14:45 تا 16:30،
UI1-11 1400/3 مریم میر عباسی مکالمه - گرامر فشرده 1 UI1 دخترانه 3,350,000 همه شعبات 1400/07/08 زوج 16:30 تا 18:15،
P4-17 1400/3 نادیا نژاد فرحانی مکالمه - گرامر فشرده 1 P4 دخترانه 2,860,000 همه شعبات 1400/07/07 زوج 16:30 تا 18:15،
HB2-19 1400/3 علی باقری مکالمه - گرامر فشرده 1 HB2 دخترانه 2,580,000 همه شعبات 1400/07/07 زوج 16:30 تا 18:15،
CH13-04 1400/3 محیا دهقانی مکالمه - گرامر فشرده 1 CH13 دخترانه 2,580,000 همه شعبات 1400/07/07 زوج 16:30 تا 18:15،
CH16-02 1400/3 سارا عهد نو مکالمه - گرامر فشرده 1 CH16 دخترانه 2,580,000 همه شعبات 1400/07/07 زوج 16:30 تا 18:15،
UI6-07 1400/3 الهه شعبانی مکالمه - گرامر فشرده 1 UI6 دخترانه 3,350,000 همه شعبات 1400/07/07 زوج 18:30 تا 20:15،
M3-13 1400/3 مریم میر عباسی مکالمه - گرامر فشرده 1 M3 دخترانه 2,860,000 همه شعبات 1400/07/08 زوج 18:30 تا 20:15،
P1-16 1400/3 فاطمه چهارمحالی مکالمه - گرامر فشرده 1 P1 دخترانه 2,580,000 همه شعبات 1400/07/07 زوج 19:00 تا 20:45،

© 2021 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.6.1.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012