جستجوی کلاسهای ترم جاری

کد کلاس ترم استاد نوع کلاس نحوه برگزاری کلاس جنسیت شهریه(ریال) شعبه تاریخ شروع زمان تشکیل
CH6 1400/1 تهران مکالمه - گرامر فشرده 1 CH6 دخترانه 2,590,000 تهران 1400/06/14 زوج 14:00 تا 15:00،
TEH-HB4* 1400/1 تهران مکالمه - گرامر فشرده 2 HB4 دخترانه 2,590,000 همه شعبات 1400/08/20 زوج 20:30 تا 22:15،
PREHB1* 1400/2 فرناز رزاقی فرشاد مکالمه - گرامر فشرده 2 HB1 دخترانه 2,590,000 تهران 1400/04/27 زوج 18:30 تا 20:15،
TEH-CH13 1400/1 تهران مکالمه - گرامر فشرده 2 CH13 دخترانه 2,590,000 همه شعبات 1400/08/26 زوج 18:30 تا 20:15،
B1-18 1400/2 حانیه عینعلی مکالمه - گرامر فشرده 1 B1 دخترانه 2,580,000 همه شعبات 1400/04/19 زوج 10:00 تا 11:45،
HB1-17 1400/2 فاطمه خواجه لو مکالمه - گرامر فشرده 2 HB1 دخترانه 2,580,000 همه شعبات 1400/05/25 زوج 16:30 تا 18:15،
ON-KC6-MOR 1400/2 مبینا فلاح مکالمه - گرامر عادي چند ماهه مدرسه مکالمه 06 دخترانه 3,970,000 همه شعبات 1400/05/02 زوج 15:00 تا 17:30،
UI2-11 1400/2 محمد علی کوکبی مکالمه - گرامر فشرده 1 UI2 دخترانه 3,350,000 همه شعبات 1400/04/13 فرد 16:30 تا 18:15،
P1-15 1400/2 محمد علی کوکبی مکالمه - گرامر فشرده 1 P1 دخترانه 2,580,000 همه شعبات 1400/04/13 فرد 18:30 تا 20:15،
P6-14 1400/2 علی باقری مکالمه - گرامر فشرده 1 P6 دخترانه 2,860,000 همه شعبات 1400/04/13 فرد 18:30 تا 20:15،

© 2021 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.5.7.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012