جستجوی کلاسهای ترم جاری


(همه مبلغ ها به ریال میباشند)
کد کلاس ترم استاد نحوه برگزاری کلاس جنسیت شهریه(ریال) تخفیف قابل پرداخت شعبه تاریخ شروع زمان تشکیل
FALL-CH14E 1401/3 عارفه شاعری فشرده 1 CH14 دخترانه 3,870,000 0 (0%) 3,870,000 همه شعبات 1402/07/15 جمعه 08:30 تا 14:15،
FALL-CH8EM 1401/3 ساناز پایدار فشرده 1 CH8 دخترانه 3,870,000 0 (0%) 3,870,000 همه شعبات 1402/07/15 جمعه 08:30 تا 14:15،
FALL-CH2EM 1401/3 مبینا اسدی فشرده 1 CH2 دخترانه 3,870,000 0 (0%) 3,870,000 همه شعبات 1402/07/15 جمعه 08:30 تا 14:15،
ON-PB3-FR 1401/3 هانیه بهار فشرده 1 PB3 دخترانه 3,870,000 0 (0%) 3,870,000 همه شعبات 1402/07/15 جمعه 08:30 تا 14:15،
ON-CH3-FR 1401/3 یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) فشرده 1 CH3 دخترانه 3,870,000 0 (0%) 3,870,000 همه شعبات 1402/07/15 جمعه 08:30 تا 14:15،
FALL-B5-EM 1401/3 نازنین بهروز فشرده 1 B5 دخترانه 3,870,000 0 (0%) 3,870,000 همه شعبات 1402/07/15 جمعه 08:30 تا 14:15،
ON-CH9-FR 1401/3 میترا رمضانی فشرده 1 CH9 دخترانه 3,870,000 0 (0%) 3,870,000 همه شعبات 1402/07/15 جمعه 08:30 تا 14:15،
ON-CH15-FR 1401/3 عاطفه مهرآوران فشرده 1 CH15 دخترانه 3,870,000 0 (0%) 3,870,000 همه شعبات 1402/07/15 جمعه 08:30 تا 14:15،
ON-HB5-FR 1401/3 ستاره مفید فشرده 1 HB5 دخترانه 3,870,000 0 (0%) 3,870,000 همه شعبات 1402/07/15 جمعه 08:30 تا 14:15،
ON.P5-FR 1401/3 بهاره پاک نیت فشرده 1 P5 دخترانه 4,290,000 0 (0%) 4,290,000 همه شعبات 1402/07/15 جمعه 08:30 تا 14:15،

© 2022 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.8.1.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012