شهریه ها کاهش یافته و تخفیف "حمایتی" لحاظ میگردد
شهریه ها کاهش یافته و تخفیف "حمایتی" لحاظ میگردد
کلاسهای آنلاین نصیر تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار میگردد
کلاسهای آنلاین نصیر تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار میگردد

جستجوی کلاسهای ترم جاری


(همه مبلغ ها به ریال میباشند)
کد کلاس ترم استاد نحوه برگزاری کلاس جنسیت شهریه(ریال) تخفیف قابل پرداخت شعبه تاریخ شروع زمان تشکیل
HBPACK71 1402/3 هاجر قنبری عادي چند ماهه package دخترانه 25,700,000 0 (0%) 25,700,000 مرکزی(گوهردشت) 1402/09/11 زوج 14:30 تا 16:15،
HB-PACK-20 1402/3 نامشخص(مهرشهر) عادي چند ماهه package دخترانه 25,700,000 0 (0%) 25,700,000 مهرشهر 1403/02/19 زوج 16:30 تا 18:15،
TM1-31 1402/3 محمدرضا جواهری(پیش فرض) عادي چند ماهه package دخترانه 42,850,000 0 (0%) 42,850,000 درختی 1403/09/02 زوج 20:30 تا 22:15،
TM1-32 1402/3 محمدرضا جواهری(پیش فرض) عادي چند ماهه package دخترانه 42,850,000 0 (0%) 42,850,000 درختی 1403/09/03 فرد 17:00 تا 18:45،
P4PACK-6 1402/3 محمدرضا جواهری(پیش فرض) عادي چند ماهه package دخترانه 64,280,000 0 (0%) 64,280,000 درختی 1403/09/20 فرد 18:30 تا 20:15،
GERMAN-24 1402/3 محمدرضا جواهری(پیش فرض) عادي چند ماهه package دخترانه 120,000,000 0 (0%) 120,000,000 درختی 1403/03/30 جمعه 08:30 تا 14:15،
PACK-P23* 1402/3 تهران عادي چند ماهه package دخترانه 85,700,000 0 (0%) 85,700,000 تهران 1403/02/23 فرد 20:30 تا 22:15،
HBPACK72 1402/3 دکتر حسام میرآقا عادي چند ماهه package دخترانه 25,700,000 0 (0%) 25,700,000 مرکزی(گوهردشت) 1403/03/07 جمعه 08:30 تا 14:15،
VIP_B2 1402/3 پریسا سعیدپور عادي چند ماهه package دخترانه 29,600,000 0 (0%) 29,600,000 مهرشهر 1402/08/28 یکشنبه 14:30 تا 16:00،
GERMANY56 1402/3 دکتر حسام میرآقا عادي چند ماهه package دخترانه 120,000,000 0 (0%) 120,000,000 مرکزی(گوهردشت) 1403/03/07 یکشنبه پنجشنبه 17:00 تا 18:45،

© 2023 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.8.1.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012