جستجوی کلاسهای ترم جاری


(همه مبلغ ها به ریال میباشند)
کد کلاس ترم استاد نحوه برگزاری کلاس جنسیت شهریه(ریال) تخفیف قابل پرداخت شعبه تاریخ شروع زمان تشکیل
PB5F 1401/3 تهران فشرده 2 PB5 دخترانه 3,870,000 0 (0%) 3,870,000 همه شعبات 1402/07/15 جمعه 08:30 تا 14:30،
B1F 1401/3 تهران فشرده 1 B1 دخترانه 3,870,000 0 (0%) 3,870,000 همه شعبات 1402/07/15 جمعه 08:30 تا 14:30،
P1-TEHG 1401/3 تهران فشرده 1 P1 دخترانه 4,950,000 0 (0%) 4,950,000 تهران 1402/01/16 زوج 16:45 تا 18:30،
HB1-33 1401/3 مهدی اسدی نیا فشرده 2 HB1 دخترانه 3,870,000 0 (0%) 3,870,000 فردیس 1401/08/28 زوج 16:30 تا 18:15،
GERMAN.A1 1401/3 نوید زکائی عادي چند ماهه ترمیک آلمانی دخترانه 19,500,000 0 (0%) 19,500,000 مهرشهر 1401/08/25 زوج 18:30 تا 20:15،
UI3-MAKEUP 1401/3 بهرام اکبرپور فشرده 1 UI3 دخترانه 5,200,000 0 (0%) 5,200,000 همه شعبات 1402/01/15 جمعه 08:30 تا 14:15،
FALL-UI6EM 1401/3 آروین عابدی فشرده 1 UI6 دخترانه 4,900,000 0 (0%) 4,900,000 همه شعبات 1402/07/15 جمعه 08:30 تا 14:15،
FALL-M3-EM 1401/3 محدثه اصل لقائی فشرده 1 M3 دخترانه 4,290,000 0 (0%) 4,290,000 همه شعبات 1402/07/15 جمعه 08:30 تا 14:15،
FALL-P4-EM 1401/3 آتنا دشوارگو فشرده 1 P4 دخترانه 4,290,000 0 (0%) 4,290,000 همه شعبات 1402/07/15 جمعه 08:30 تا 14:15،
FALL-HB4EM 1401/3 آیدا ثابت فشرده 1 HB4 دخترانه 3,870,000 0 (0%) 3,870,000 همه شعبات 1402/07/28 جمعه 08:30 تا 14:15،

© 2022 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.8.1.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012