جستجوی کلاسهای ترم جاری


(همه مبلغ ها به ریال میباشند)
کد کلاس ترم استاد نحوه برگزاری کلاس جنسیت شهریه(ریال) تخفیف قابل پرداخت شعبه تاریخ شروع زمان تشکیل
B4.G* 1401/3 نیلوفر گنج دست فشرده 2 B4 دخترانه 3,870,000 0 (0%) 3,870,000 عظیمیه 1401/08/28 زوج 18:30 تا 20:15،
B4.G** 1401/3 مریم آقایی فشرده 2 B4 دخترانه 3,870,000 0 (0%) 3,870,000 عظیمیه 1401/08/28 زوج 14:45 تا 16:30،
B5.B 1401/3 میترا رمضانی فشرده 2 B5 دخترانه 3,870,000 0 (0%) 3,870,000 عظیمیه 1401/08/26 فرد 16:30 تا 18:15،
G2-MAKEUP 1401/3 سیدامیرحسین زمانی فشرده 1 G2 دخترانه 4,290,000 0 (0%) 4,290,000 همه شعبات 1402/01/14 جمعه 08:30 تا 14:15،
G1-TEH 1401/3 تهران فشرده 1 G1 دخترانه 4,950,000 0 (0%) 4,950,000 تهران 1402/01/18 زوج 00:00 تا 00:00،
UI4F 1401/3 الهه وحدانی فشرده 1 UI4 دخترانه 4,900,000 0 (0%) 4,900,000 همه شعبات 1402/07/15 جمعه 08:30 تا 14:00،
M1F 1401/3 مهسا آقایی فشرده 1 M1 دخترانه 4,290,000 0 (0%) 4,290,000 همه شعبات 1402/07/15 جمعه 08:30 تا 14:15،
P2F 1401/3 حسین فاضلی نژاد فشرده 1 P2 دخترانه 3,870,000 0 (0%) 3,870,000 همه شعبات 1402/07/15 جمعه 08:30 تا 14:15،
HB2F 1401/3 سارا محمدی فشرده 1 HB2 دخترانه 3,870,000 10,000 (0.26%) 3,860,000 همه شعبات 1402/07/15 جمعه 08:30 تا 14:15،
CH6F 1401/3 سارا محمدی فشرده 1 CH6 دخترانه 3,870,000 0 (0%) 3,870,000 همه شعبات 1402/07/15 جمعه 08:30 تا 14:15،

© 2022 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.8.1.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012