جستجوی کلاسهای ترم جاری


(همه مبلغ ها به ریال میباشند)
کد کلاس ترم استاد نحوه برگزاری کلاس جنسیت شهریه(ریال) تخفیف قابل پرداخت شعبه تاریخ شروع زمان تشکیل
P4.M 1401/3 مهدی رحمان الیاتو فشرده 2 P4 دخترانه 4,290,000 0 (0%) 4,290,000 عظیمیه 1401/08/28 زوج 18:30 تا 20:15،
UI2.M 1401/3 مونیکا اسدی فشرده 2 UI2 دخترانه 4,900,000 0 (0%) 4,900,000 عظیمیه 1401/08/28 زوج 20:30 تا 22:15،
PB3.G 1401/3 زهرا کاتبی فشرده 2 PB3 دخترانه 3,870,000 0 (0%) 3,870,000 عظیمیه 1401/08/30 زوج 16:30 تا 18:15،
UI6.M 1401/3 ماندانا تکلو فشرده 2 UI6 دخترانه 4,900,000 0 (0%) 4,900,000 عظیمیه 1401/08/28 زوج 16:30 تا 18:15،
B1.G 1401/3 میترا رمضانی فشرده 2 B1 دخترانه 3,870,000 0 (0%) 3,870,000 عظیمیه 1401/08/28 زوج 18:30 تا 20:15،
B2.G 1401/3 دریا مرسلی فشرده 2 B2 دخترانه 3,870,000 0 (0%) 3,870,000 عظیمیه 1401/08/28 زوج 14:45 تا 16:30،
F2.P5.2 1401/3 زهرا ایروانی فشرده 2 P5 دخترانه 4,290,000 0 (0%) 4,290,000 مهرشهر 1401/08/28 زوج 16:30 تا 18:15،
B3.G 1401/3 دریا مرسلی فشرده 2 B3 دخترانه 3,870,000 0 (0%) 3,870,000 عظیمیه 1401/08/28 زوج 16:30 تا 18:15،
B3.G* 1401/3 نیلوفر محبی فشرده 2 B3 دخترانه 3,870,000 0 (0%) 3,870,000 عظیمیه 1401/08/28 زوج 16:30 تا 18:15،
B4.G 1401/3 عذرا شریف کاظمی فشرده 2 B4 دخترانه 3,870,000 0 (0%) 3,870,000 عظیمیه 1401/08/24 زوج 16:30 تا 18:15،

© 2022 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.8.1.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012