جستجوی کلاسهای ترم جاری


(همه مبلغ ها به ریال میباشند)
کد کلاس ترم استاد نحوه برگزاری کلاس جنسیت شهریه(ریال) تخفیف قابل پرداخت شعبه تاریخ شروع زمان تشکیل
PRE-B7* 1401/2 محمدرضا جواهری(پیش فرض) فشرده 1 B7 دخترانه 4,470,000 0 (0%) 4,470,000 درختی 1401/09/07 شنبه چهارشنبه 10:30 تا 12:15،
PRE-B5** 1401/1 محمدرضا جواهری(پیش فرض) فشرده 1 B5 دخترانه 4,470,000 0 (0%) 4,470,000 درختی 1401/09/07 شنبه دوشنبه 10:30 تا 12:15،
REZERV2 1401/1 تهران فشرده 2 A1 دخترانه 4,950,000 0 (0%) 4,950,000 تهران 1401/09/20 زوج 00:00 تا 00:00،
A1 فرانسه 1401/3 دکتر حسام میرآقا عادي چند ماهه فرانسه دخترانه 19,800,000 0 (0%) 19,800,000 مرکزی(گوهردشت) 1402/02/02 فرد 16:30 تا 18:15،
A1* آلماني 1401/3 دکتر حسام میرآقا عادي چند ماهه ترمیک آلمانی دخترانه 19,500,000 0 (0%) 19,500,000 مرکزی(گوهردشت) 1402/02/02 فرد 16:30 تا 18:15،
KC1-5 1401/1 محمدرضا جواهری(پیش فرض) فشرده 1 مدرسه مکالمه 04 دخترانه 5,800,000 0 (0%) 5,800,000 درختی 1401/10/21 زوج 12:00 تا 13:45،
GERMAN-A12 1401/2 تهران عادي چند ماهه ترمیک آلمانی دخترانه 19,900,000 0 (0%) 19,900,000 تهران 1401/11/01 فرد 16:30 تا 18:15،
GERMAN-A21 1401/2 تهران عادي چند ماهه ترمیک آلمانی دخترانه 29,900,000 0 (0%) 29,900,000 تهران 1401/11/01 فرد 18:30 تا 20:15،
A2 1401/2 تهران عادي چند ماهه ترمیک آلمانی دخترانه 24,000,000 0 (0%) 24,000,000 تهران 1401/11/13 زوج 00:00 تا 00:00،
P3-TEH* 1401/2 تهران فشرده 2 P3 دخترانه 4,950,000 0 (0%) 4,950,000 تهران 1401/11/13 زوج 00:00 تا 00:00،

© 2022 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.8.1.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012