جستجوی کلاسهای ترم جاری

کد کلاس ترم استاد نوع کلاس نحوه برگزاری کلاس جنسیت شهریه(ریال) شعبه تاریخ شروع زمان تشکیل
رزرو-2 1400/2 نامشخص(مهرشهر) مکالمه - گرامر عادی GENERAL دخترانه 1,990,000 مهرشهر 1401/01/01 زوج 00:00 تا 00:00،
رزرو-3 1400/2 نامشخص(مهرشهر) مکالمه - گرامر عادی GENERAL دخترانه 2,200,000 مهرشهر 1401/01/01 زوج 00:00 تا 00:00،
رزرو-4 1400/2 نامشخص(مهرشهر) مکالمه - گرامر عادی GENERAL دخترانه 2,580,000 مهرشهر 1401/01/01 زوج 00:00 تا 00:00،
رزرو-5 1400/2 نامشخص(مهرشهر) مکالمه - گرامر عادی GENERAL دخترانه 3,300,000 مهرشهر 1401/01/01 زوج 00:00 تا 00:00،
GERMANA1 1400/2 نامشخص(مهرشهر) مکالمه - گرامر عادي چند ماهه ترمیک آلمانی دخترانه 15,000,000 مهرشهر 1400/12/12 فرد 18:30 تا 20:15،
TEH-HB5 1400/1 تهران مکالمه - گرامر فشرده 1 HB5 دخترانه 3,360,000 همه شعبات 1400/06/27 زوج 16:30 تا 18:15،
TEH-P2 1400/1 تهران مکالمه - گرامر فشرده 1 P2 دخترانه 3,360,000 همه شعبات 1400/06/27 زوج 16:30 تا 18:15،
TEH-P3 1400/1 تهران مکالمه - گرامر فشرده 1 P3 دخترانه 2,590,000 همه شعبات 1400/06/27 زوج 16:30 تا 18:15،
TEH-P6 1400/1 تهران مکالمه - گرامر فشرده 1 P6 دخترانه 3,720,000 همه شعبات 1400/06/27 زوج 16:30 تا 18:15،
TEH-UI1 1400/1 تهران مکالمه - گرامر فشرده 1 UI1 دخترانه 4,360,000 همه شعبات 1400/06/27 زوج 16:30 تا 18:15،

© 2021 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.5.7.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012