جستجوی کلاسهای ترم جاری


(همه مبلغ ها به ریال میباشند)
کد کلاس ترم استاد نحوه برگزاری کلاس جنسیت شهریه(ریال) تخفیف قابل پرداخت شعبه تاریخ شروع زمان تشکیل
IELTSFRI-2 1401/3 امیررضا مصلحی فشرده 2 IELTS دخترانه 5,580,000 0 (0%) 5,580,000 مرکزی(گوهردشت) 1401/08/27 جمعه 08:30 تا 14:15،
IELTS 1401/3 مونیکا اسدی فشرده 2 IELTS دخترانه 5,580,000 0 (0%) 5,580,000 عظیمیه 1401/08/26 فرد 18:30 تا 20:15،
PB4B 1396/2 مریم بوربوری فشرده 1 PB4_B دخترانه 1,185,000 0 (0%) 1,185,000 عظیمیه 1401/08/23 زوج 10:30 تا 12:15،
B6-THRN 1401/1 تهران فشرده 2 B6 دخترانه 4,950,000 0 (0%) 4,950,000 تهران 1401/08/21 فرد 16:30 تا 18:15،
GERMAN-A1* 1401/2 محمدرضا جواهری(پیش فرض) عادي چند ماهه ترمیک آلمانی دخترانه 19,500,000 0 (0%) 19,500,000 درختی 1401/08/25 زوج 18:30 تا 20:15،
A2-THRN 1401/1 A.رضا حیدری(پیش فرض) فشرده 2 A2 دخترانه 7,250,000 0 (0%) 7,250,000 تهران 1401/08/25 زوج 12:00 تا 12:30،
RESERVE2 1401/1 تهران فشرده 2 CH1 دخترانه 4,950,000 0 (0%) 4,950,000 تهران 1401/08/30 زوج 12:00 تا 13:30،
A/REZ/ 1401/2 A.رضا حیدری(پیش فرض) عادي چند ماهه HB1 دخترانه 1,800,000 0 (0%) 1,800,000 فردیس 1401/12/12
*PRE-B3 1401/2 محمدرضا جواهری(پیش فرض) عادی B3 دخترانه 4,470,000 0 (0%) 4,470,000 درختی 1401/09/07 یکشنبه سه شنبه 10:30 تا 12:15،
PRE-B5* 1401/2 محمدرضا جواهری(پیش فرض) عادی B5 دخترانه 4,470,000 0 (0%) 4,470,000 درختی 1401/09/07 شنبه دوشنبه 10:30 تا 12:15،

© 2022 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.8.1.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012