جستجوی کلاسهای ترم جاری


(همه مبلغ ها به ریال میباشند)
کد کلاس ترم استاد نحوه برگزاری کلاس جنسیت شهریه(ریال) تخفیف قابل پرداخت شعبه تاریخ شروع زمان تشکیل
PB4A 1400/3 تهران فشرده 1 PB4_A دخترانه 3,360,000 0 (0%) 3,360,000 تهران 1401/05/05 فرد 12:00 تا 12:01،
B6-TEH* 1400/3 تهران فشرده 1 B6 دخترانه 3,360,000 0 (0%) 3,360,000 همه شعبات 1401/07/06 فرد 18:30 تا 20:15،
ON.HB2* 1400/3 زهرا محمدی فشرده 1 HB2 دخترانه 2,580,000 0 (0%) 2,580,000 همه شعبات 1401/07/07 زوج 18:30 تا 20:15،
CH4-NABZ 1400/3 تهران فشرده 1 CH4 دخترانه 3,360,000 0 (0%) 3,360,000 تهران 1401/07/01 زوج 12:00 تا 12:45،
CH15-TEH 1400/3 تهران عادی CH15 دخترانه 3,360,000 0 (0%) 3,360,000 تهران 1401/08/19 زوج 09:00 تا 09:00،
UI2A2-0 1400/4 سمانه میرزایی فشرده 2 UI2 دخترانه 3,350,000 0 (0%) 3,350,000 همه شعبات 1401/05/22 زوج 16:30 تا 18:15،
B1-TEHRAN 1400/4 تهران فشرده 2 B1 دخترانه 3,360,000 0 (0%) 3,360,000 تهران 1401/05/18 زوج 14:30 تا 16:15،
RESERVE 1401/1 تهران فشرده 1 A1 دخترانه 4,950,000 0 (0%) 4,950,000 تهران 1401/07/15 زوج 00:00 تا 00:00،
ISTANBUL-4 1401/2 آیسان سوداگری عادي چند ماهه ترمیک ترکی دخترانه 25,000,000 0 (0%) 25,000,000 مهرشهر 1401/05/08 زوج 18:30 تا 20:15،
P1-THRN 1401/1 محمدحسین خوش بین فشرده 2 P1 دخترانه 4,950,000 0 (0%) 4,950,000 همه شعبات 1401/08/14 زوج 18:30 تا 20:15،

© 2022 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.8.1.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012