جستجوی کلاسهای ترم جاری


(همه مبلغ ها به ریال میباشند)
کد کلاس ترم استاد نحوه برگزاری کلاس جنسیت شهریه(ریال) تخفیف قابل پرداخت شعبه تاریخ شروع زمان تشکیل
IELTS 7 1400/4 محمد سوخته سرایی عادی IELTS دخترانه 4,200,000 0 (0%) 4,200,000 فردیس 1401/06/27 چهارشنبه 11:00 تا 13:30، پنجشنبه 11:00 تا 13:30، شنبه 11:00 تا 13:30،
WORKSHOP 1401/1 رئوف ادریس خلف عادی IELTS دخترانه 5,000,000 0 (0%) 5,000,000 همه شعبات 1401/06/16 جمعه 14:30 تا 16:30،
WORKSHOP1 1401/1 رئوف ادریس خلف عادی IELTS دخترانه 5,000,000 0 (0%) 5,000,000 همه شعبات 1401/06/16 پنجشنبه 11:30 تا 13:30،
ON-IELTS 1401/2 یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) فشرده 2 IELTS دخترانه 5,580,000 0 (0%) 5,580,000 همه شعبات 1401/05/24 زوج 20:30 تا 22:15،
ON-IELTS* 1401/2 یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) فشرده 2 IELTS دخترانه 5,580,000 0 (0%) 5,580,000 همه شعبات 1401/05/24 زوج 20:30 تا 22:15،
SUM2-IELTS 1401/2 محمدرضا جواهری(پیش فرض) فشرده 2 IELTS دخترانه 5,800,000 0 (0%) 5,800,000 درختی 1401/05/24 زوج 18:30 تا 20:15،
IELTS-01 1401/2 A.رضا حیدری(پیش فرض) فشرده 2 IELTS دخترانه 5,580,000 0 (0%) 5,580,000 فردیس 1401/05/24 زوج 16:30 تا 18:15،
IELTS-ONLN 1401/2 A.رضا حیدری(پیش فرض) فشرده 2 IELTS دخترانه 5,580,000 0 (0%) 5,580,000 فردیس 1401/05/24 زوج 18:30 تا 20:15،
IELTSA6-2 1401/2 علی اشرفی فشرده 2 IELTS دخترانه 5,580,000 0 (0%) 5,580,000 همه شعبات 1401/05/24 زوج 18:30 تا 20:15،
IELTSA6-2. 1401/2 پیمانه قاسمی فشرده 2 IELTS دخترانه 5,580,000 0 (0%) 5,580,000 همه شعبات 1401/05/24 زوج 18:30 تا 20:15،

© 2022 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.8.1.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012