جستجوی کلاسهای ترم جاری


(همه مبلغ ها به ریال میباشند)
کد کلاس ترم استاد نحوه برگزاری کلاس جنسیت شهریه(ریال) تخفیف قابل پرداخت شعبه تاریخ شروع زمان تشکیل
FA-TOEFL 1401/3 مهدی شیری فشرده 2 TOEFL دخترانه 5,580,000 0 (0%) 5,580,000 همه شعبات 1401/08/29 فرد 20:30 تا 22:15،
ON-TOEFL 1401/3 ابوالفضل رجبی فشرده 1 TOEFL دخترانه 5,580,000 0 (0%) 5,580,000 همه شعبات 1401/08/27 زوج 18:30 تا 20:15،
ON-TOFL-FR 1401/3 یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) فشرده 1 TOEFL دخترانه 5,580,000 0 (0%) 5,580,000 همه شعبات 1402/07/15 جمعه 08:30 تا 14:15،
ON.TOEFL 1401/3 ابوالفضل رجبی فشرده 2 TOEFL دخترانه 5,580,000 0 (0%) 5,580,000 همه شعبات 1401/08/28 زوج 18:30 تا 20:15،
TTC/TEHRAN 1401/3 سعید یوسفی عادی TTC دخترانه 7,000,000 0 (0%) 7,000,000 تهران 1401/09/01 زوج 16:00 تا 17:45،
ON.IELTS 1401/3 ابوالفضل رجبی فشرده 2 IELTS دخترانه 5,580,000 0 (0%) 5,580,000 همه شعبات 1401/08/28 زوج 20:30 تا 22:15،
ON2.IELTS 1401/3 کتایون اختیاری فشرده 2 IELTS دخترانه 5,580,000 0 (0%) 5,580,000 همه شعبات 1401/08/29 زوج 14:45 تا 16:30،
FALL.IELTS 1401/3 هدیه مشهدی فشرده 2 IELTS دخترانه 5,580,000 0 (0%) 5,580,000 همه شعبات 1401/08/26 زوج 20:30 تا 22:15،
IELTSA4-2 1401/3 پیمانه قاسمی فشرده 2 IELTS دخترانه 5,580,000 0 (0%) 5,580,000 همه شعبات 1401/08/28 زوج 18:30 تا 20:15،
IELTSA5-2 1401/3 ریحانه دبیرچی لو فشرده 2 IELTS دخترانه 5,580,000 0 (0%) 5,580,000 همه شعبات 1401/08/28 زوج 18:30 تا 20:15،

© 2022 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.8.1.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012