جستجوی کلاسهای ترم جاری

کد کلاس ترم استاد نوع کلاس نحوه برگزاری کلاس جنسیت شهریه(ریال) شعبه تاریخ شروع زمان تشکیل
ON.TOEFL 1400/3 ابوالفضل رجبی TOEFL فشرده 1 TOEFL دخترانه 4,290,000 همه شعبات 1400/07/07 زوج 16:30 تا 18:15،
TTC-G 1400/1 تهران TTC/TDC/CELTA MOCK عادی TTC دخترانه 4,300,000 همه شعبات 1400/08/03 جمعه 08:30 تا 14:00،
IELTS 1400/1 تهران IELTS فشرده 1 IELTS دخترانه 5,580,000 همه شعبات 1400/06/27 زوج 16:30 تا 18:15،
IELTS-TEHR 1400/2 تهران IELTS فشرده 2 IELTS دخترانه 5,490,000 تهران 1400/12/05 زوج 12:00 تا 13:00،
IELTS-09 1400/2 شقایق عزالدین IELTS فشرده 1 IELTS دخترانه 4,290,000 همه شعبات 1400/07/06 فرد 18:30 تا 20:15،
IELTS-FRD2 1400/2 بهرام اکبرپور IELTS فشرده 1 IELTS دخترانه 4,290,000 فردیس 1400/07/09 جمعه 08:30 تا 14:15،
ON1IELTS 1400/3 پیمانه قاسمی IELTS فشرده 1 IELTS دخترانه 4,290,000 همه شعبات 1400/07/07 زوج 14:30 تا 16:15،
ON.IELTS 1400/3 ابوالفضل رجبی IELTS فشرده 1 IELTS دخترانه 4,290,000 همه شعبات 1400/07/07 زوج 18:30 تا 20:15،
IELTS-ON20 1400/3 حسین چراغی IELTS فشرده 1 IELTS دخترانه 4,290,000 همه شعبات 1400/07/07 زوج 18:30 تا 22:15،
IELTSA3 1400/3 علی اشرفی IELTS فشرده 1 IELTS دخترانه 4,300,000 همه شعبات 1400/07/07 زوج 18:30 تا 20:15،

© 2021 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.5.7.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012