جستجوی کلاسهای ترم جاری

کد کلاس ترم استاد نوع کلاس نحوه برگزاری کلاس جنسیت شهریه(ریال) شعبه تاریخ شروع زمان تشکیل
ON2-UI1 1400/2 نامشخص(مهرشهر) مکالمه - گرامر فشرده 2 UI1 دخترانه 3,350,000 همه شعبات 1400/05/26 زوج 16:30 تا 18:15،
ON2-M3 1400/2 نامشخص(مهرشهر) مکالمه - گرامر فشرده 2 M3 دخترانه 2,860,000 همه شعبات 1400/05/25 زوج 18:30 تا 20:15،
ON2-UI3 1400/2 نامشخص(مهرشهر) مکالمه - گرامر فشرده 2 UI3 دخترانه 3,350,000 همه شعبات 1400/05/25 زوج 14:30 تا 16:15،
ON2-UI4 1400/2 نامشخص(مهرشهر) مکالمه - گرامر فشرده 2 UI4 دخترانه 3,350,000 همه شعبات 1400/05/25 زوج 14:30 تا 16:15،
ON2-UI6-1 1400/2 نامشخص(مهرشهر) مکالمه - گرامر فشرده 2 UI6 دخترانه 3,350,000 همه شعبات 1400/05/25 زوج 10:30 تا 12:15،
ON2-UI6-2 1400/2 نامشخص(مهرشهر) مکالمه - گرامر فشرده 2 UI6 دخترانه 3,350,000 همه شعبات 1400/05/25 زوج 16:30 تا 18:15،
ON2-A1 1400/2 نامشخص(مهرشهر) مکالمه - گرامر فشرده 2 A1 دخترانه 4,290,000 همه شعبات 1400/05/01 زوج 00:00 تا 00:00،
P1-TEHRAN 1400/2 تهران مکالمه - گرامر فشرده 2 P1 دخترانه 3,360,000 همه شعبات 1400/05/25 زوج 20:30 تا 22:15،
UI1-TEHRAN 1400/2 تهران مکالمه - گرامر فشرده 2 UI1 دخترانه 4,360,000 همه شعبات 1400/05/25 زوج 16:30 تا 18:15،
G2-TEHRAN 1400/2 تهران مکالمه - گرامر فشرده 2 G2 دخترانه 3,690,000 همه شعبات 1400/05/26 فرد 18:30 تا 20:15،

© 2021 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.5.7.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012