جستجوی کلاسهای ترم جاری

کد کلاس ترم استاد نوع کلاس نحوه برگزاری کلاس جنسیت شهریه(ریال) شعبه تاریخ شروع زمان تشکیل
ON2-P2-G 1400/2 نامشخص(مهرشهر) مکالمه - گرامر فشرده 2 P2 دخترانه 2,580,000 همه شعبات 1400/05/25 زوج 14:30 تا 16:15،
ON2-P3-G 1400/2 نامشخص(مهرشهر) مکالمه - گرامر فشرده 2 P3 دخترانه 2,580,000 همه شعبات 1400/05/25 زوج 14:30 تا 16:15،
ON2-P4-1 1400/2 نامشخص(مهرشهر) مکالمه - گرامر فشرده 2 P4 دخترانه 2,860,000 همه شعبات 1400/05/26 فرد 14:30 تا 16:15،
ON2-P4-2 1400/2 نامشخص(مهرشهر) مکالمه - گرامر فشرده 2 P4 دخترانه 2,860,000 همه شعبات 1400/05/26 فرد 16:30 تا 18:15،
ON2-P5-1 1400/2 نامشخص(مهرشهر) مکالمه - گرامر فشرده 2 P5 دخترانه 2,860,000 همه شعبات 1400/05/25 زوج 16:30 تا 18:15،
ON2-P5-2 1400/2 نامشخص(مهرشهر) مکالمه - گرامر فشرده 2 P5 دخترانه 2,860,000 همه شعبات 1400/05/26 فرد 18:30 تا 20:15،
ON2-P6 1400/2 نامشخص(مهرشهر) مکالمه - گرامر فشرده 2 P6 دخترانه 2,860,000 همه شعبات 1400/05/26 فرد 18:30 تا 20:15،
ON2-M1-1 1400/2 نامشخص(مهرشهر) مکالمه - گرامر فشرده 2 M1 دخترانه 2,860,000 همه شعبات 1400/05/26 فرد 14:30 تا 16:15،
ON2-M1-2 1400/2 نامشخص(مهرشهر) مکالمه - گرامر فشرده 2 M1 دخترانه 2,860,000 همه شعبات 1400/05/25 زوج 16:30 تا 18:15،
ON2-M2-1 1400/2 نامشخص(مهرشهر) مکالمه - گرامر فشرده 2 M2 دخترانه 2,860,000 همه شعبات 1400/05/26 فرد 14:30 تا 16:15،

© 2021 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.5.7.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012