جستجوی کلاسهای ترم جاری

کد کلاس ترم استاد نوع کلاس نحوه برگزاری کلاس جنسیت شهریه(ریال) شعبه تاریخ شروع زمان تشکیل
ON2-HB2-1 1400/2 نامشخص(مهرشهر) مکالمه - گرامر فشرده 2 HB2 دخترانه 2,580,000 همه شعبات 1400/05/25 زوج 10:30 تا 12:15،
ON2-HB2-2 1400/2 نامشخص(مهرشهر) مکالمه - گرامر فشرده 2 HB2 دخترانه 2,580,000 همه شعبات 1400/05/26 فرد 18:30 تا 20:15،
ON2-HB3-1 1400/2 نامشخص(مهرشهر) مکالمه - گرامر فشرده 2 HB3 دخترانه 2,580,000 همه شعبات 1400/05/25 زوج 12:30 تا 14:15،
ON2-HB3-2 1400/2 نامشخص(مهرشهر) مکالمه - گرامر فشرده 2 HB3 دخترانه 2,580,000 همه شعبات 1400/05/26 فرد 18:30 تا 20:15،
ON2-HB4 1400/2 نامشخص(مهرشهر) مکالمه - گرامر فشرده 2 HB4 دخترانه 2,580,000 همه شعبات 1400/05/25 زوج 18:30 تا 20:15،
ON2-HB5-1 1400/2 نامشخص(مهرشهر) مکالمه - گرامر فشرده 2 HB5 دخترانه 2,580,000 همه شعبات 1400/05/26 فرد 12:30 تا 14:15،
ON2-HB5-2 1400/2 نامشخص(مهرشهر) مکالمه - گرامر فشرده 2 HB5 دخترانه 2,580,000 همه شعبات 1400/05/26 فرد 14:30 تا 16:15،
ON2-P1-1 1400/2 نامشخص(مهرشهر) مکالمه - گرامر فشرده 2 P1 دخترانه 2,580,000 همه شعبات 1400/05/26 فرد 10:30 تا 12:15،
ON2-P1-2 1400/2 نامشخص(مهرشهر) مکالمه - گرامر فشرده 2 P1 دخترانه 2,580,000 همه شعبات 1400/05/25 زوج 14:30 تا 16:15،
ON2-P2-G 1400/2 نامشخص(مهرشهر) مکالمه - گرامر فشرده 2 P2 دخترانه 2,580,000 همه شعبات 1400/05/25 زوج 14:30 تا 16:15،

© 2021 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.5.7.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012