جستجوی کلاسهای ترم جاری


(همه مبلغ ها به ریال میباشند)
کد کلاس ترم استاد نحوه برگزاری کلاس جنسیت شهریه(ریال) تخفیف قابل پرداخت شعبه تاریخ شروع زمان تشکیل
KC2-MEHRG* 1401/3 نوگل لطفی عادي چند ماهه مدرسه مکالمه 02 دخترانه 5,800,000 0 (0%) 5,800,000 عظیمیه 1401/07/16 زوج 17:30 تا 20:00،
KC2-ABANG* 1401/3 نوگل لطفی عادي چند ماهه مدرسه مکالمه 02 دخترانه 5,800,000 0 (0%) 5,800,000 عظیمیه 1401/08/01 زوج 17:30 تا 20:00،
KC1-MEHR 1401/3 مریم محمدزاده عادي چند ماهه مدرسه مکالمه 01 دخترانه 5,800,000 0 (0%) 5,800,000 عظیمیه 1401/07/16 زوج 17:30 تا 20:00،
ON-KC1-MEH 1401/3 ریحانه احمدی نژاد عادي چند ماهه مدرسه مکالمه 01 دخترانه 5,800,000 0 (0%) 5,800,000 همه شعبات 1401/07/16 زوج 18:30 تا 21:00،
KC10-MEHR 1401/3 مائده زیادسی عادي چند ماهه مدرسه مکالمه 10 دخترانه 5,800,000 0 (0%) 5,800,000 عظیمیه 1401/07/16 زوج 17:30 تا 20:00،
KC10-ABAN 1401/3 مائده زیادسی عادي چند ماهه مدرسه مکالمه 10 دخترانه 5,800,000 0 (0%) 5,800,000 عظیمیه 1401/08/01 زوج 17:30 تا 20:00،
KC10-AZAR 1401/3 مائده زیادسی عادي چند ماهه مدرسه مکالمه 10 دخترانه 5,800,000 0 (0%) 5,800,000 عظیمیه 1401/09/01 زوج 17:30 تا 20:00،
KC11-MEHR 1401/3 شقایق برزو عادي چند ماهه مدرسه مکالمه 11 دخترانه 5,800,000 0 (0%) 5,800,000 عظیمیه 1401/07/14 فرد 15:00 تا 17:30،
KC11-ABAN 1401/3 شقایق برزو عادي چند ماهه مدرسه مکالمه 11 دخترانه 5,800,000 0 (0%) 5,800,000 عظیمیه 1401/08/01 فرد 15:00 تا 17:30،
KC11-AZAR 1401/3 شقایق برزو عادي چند ماهه مدرسه مکالمه 11 دخترانه 5,800,000 0 (0%) 5,800,000 عظیمیه 1401/09/01 فرد 15:00 تا 17:30،

© 2022 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.8.1.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012