جستجوی کلاسهای ترم جاری


(همه مبلغ ها به ریال میباشند)
کد کلاس ترم استاد نحوه برگزاری کلاس جنسیت شهریه(ریال) تخفیف قابل پرداخت شعبه تاریخ شروع زمان تشکیل
ON-CH14 1401/2 یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) فشرده 2 CH14 دخترانه 3,870,000 0 (0%) 3,870,000 همه شعبات 1401/05/24 زوج 14:30 تا 16:15،
ON-CH15 1401/2 یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) فشرده 2 CH15 دخترانه 3,870,000 0 (0%) 3,870,000 همه شعبات 1401/05/24 زوج 16:30 تا 18:15،
ON-CH16* 1401/2 یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) فشرده 2 CH16 دخترانه 3,870,000 0 (0%) 3,870,000 همه شعبات 1401/05/25 فرد 18:30 تا 20:15،
ON-CH18 1401/2 یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) فشرده 2 CH18 دخترانه 3,870,000 0 (0%) 3,870,000 همه شعبات 1401/05/24 زوج 14:30 تا 16:15،
CH5-G 1401/2 یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) فشرده 2 CH5 دخترانه 3,870,000 0 (0%) 3,870,000 عظیمیه 1401/05/24 زوج 10:30 تا 12:15،
B2-D 1401/2 یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) فشرده 2 B2 دخترانه 3,870,000 0 (0%) 3,870,000 عظیمیه 1401/05/24 زوج 10:30 تا 12:15،
B5-G 1401/2 یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) فشرده 2 B5 دخترانه 3,870,000 0 (0%) 3,870,000 عظیمیه 1401/05/24 زوج 10:30 تا 12:15،
CH1-G 1401/2 یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) فشرده 2 CH1 دخترانه 3,870,000 0 (0%) 3,870,000 عظیمیه 1401/05/24 زوج 10:30 تا 12:15،
CH3-G 1401/2 یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) فشرده 2 CH3 دخترانه 3,870,000 0 (0%) 3,870,000 عظیمیه 1401/05/24 زوج 10:30 تا 12:15،
UI4-M 1401/2 یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) فشرده 2 UI4 دخترانه 4,290,000 0 (0%) 4,290,000 عظیمیه 1401/05/24 زوج 14:30 تا 16:15،

© 2022 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.8.1.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012