جستجوی کلاسهای ترم جاری

کد کلاس ترم استاد نوع کلاس نحوه برگزاری کلاس جنسیت شهریه(ریال) شعبه تاریخ شروع زمان تشکیل
M1-20 1400/2 سمیرا موسوی زاده مکالمه - گرامر فشرده 1 M1 دخترانه 2,860,000 همه شعبات 1400/07/06 فرد 18:30 تا 20:15،
CH8-08 1400/2 مریم رفاقت مکالمه - گرامر فشرده 1 CH8 دخترانه 2,580,000 همه شعبات 1400/07/06 فرد 18:30 تا 20:15،
B6-13 1400/2 حانیه عینعلی مکالمه - گرامر فشرده 1 B6 دخترانه 2,580,000 همه شعبات 1400/07/06 فرد 18:30 تا 20:15،
CH5-10 1400/2 صدف اسماعیل نژاد نورودی مکالمه - گرامر فشرده 1 CH5 دخترانه 2,580,000 همه شعبات 1400/07/06 فرد 18:30 تا 20:15،
HB1-ON16 1400/3 مهدی شیری مکالمه - گرامر فشرده 1 HB1 دخترانه 2,580,000 همه شعبات 1400/07/07 زوج 16:30 تا 18:15،
B1-ON16 1400/3 ساناز پایدار مکالمه - گرامر فشرده 1 B1 دخترانه 2,580,000 همه شعبات 1400/07/06 فرد 16:30 تا 18:15،
ON1.B1.G 1400/3 مریم فیروزی مکالمه - گرامر فشرده 1 B1 دخترانه 2,580,000 همه شعبات 1400/07/07 زوج 16:30 تا 18:15،
ON1.B2 1400/3 سعیده محمودی مکالمه - گرامر فشرده 1 B2 دخترانه 2,580,000 همه شعبات 1400/07/07 زوج 16:30 تا 18:15،
ON1..B2 1400/3 سعیده محمودی مکالمه - گرامر فشرده 1 B2 دخترانه 2,580,000 همه شعبات 1400/07/07 زوج 18:30 تا 20:15،
ON1...B2 1400/3 نامشخص(مهرشهر) مکالمه - گرامر فشرده 1 B2 دخترانه 2,580,000 همه شعبات 1400/07/06 فرد 16:30 تا 18:15،

© 2021 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.5.7.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012