جستجوی کلاسهای ترم جاری


(همه مبلغ ها به ریال میباشند)
کد کلاس ترم استاد نحوه برگزاری کلاس جنسیت شهریه(ریال) تخفیف قابل پرداخت شعبه تاریخ شروع زمان تشکیل
B3-05 1401/3 کیمیا حیدری فشرده 2 B3 دخترانه 3,870,000 0 (0%) 3,870,000 فردیس 1401/08/26 فرد 18:30 تا 20:15،
F2.HB1.FR1 1401/3 مهرداد حسن نژاد فشرده 2 HB1 دخترانه 3,870,000 0 (0%) 3,870,000 مهرشهر 1401/08/27 جمعه 08:30 تا 14:15،
F2.HB2.FR1 1401/3 زهرا ایروانی فشرده 2 HB2 دخترانه 3,870,000 0 (0%) 3,870,000 مهرشهر 1401/08/27 جمعه 08:30 تا 14:15،
F2.HB2.FR2 1401/3 رضا آراسته فشرده 2 HB2 دخترانه 3,870,000 0 (0%) 3,870,000 مهرشهر 1401/08/27 جمعه 08:30 تا 14:15،
F2.HB3.FR 1401/3 عارف کنعانی فشرده 2 HB3 دخترانه 3,870,000 0 (0%) 3,870,000 مهرشهر 1401/08/26 جمعه 08:30 تا 14:15،
F2.HB4.FR 1401/3 ایلیا کای رحمت فشرده 2 HB4 دخترانه 3,870,000 0 (0%) 3,870,000 مهرشهر 1401/08/25 جمعه 08:30 تا 14:15،
F2.P2.FR 1401/3 فاطمه سعادت سوران فشرده 2 P2 دخترانه 3,870,000 0 (0%) 3,870,000 مهرشهر 1401/09/11 جمعه 08:30 تا 14:15،
F2.P4.FR 1401/3 سمیره عباسیان فشرده 2 P4 دخترانه 4,290,000 0 (0%) 4,290,000 مهرشهر 1401/08/27 جمعه 08:30 تا 14:15،
P1-TEH2 1401/3 تهران فشرده 2 P1 دخترانه 6,750,000 0 (0%) 6,750,000 تهران 1402/01/29 زوج 16:45 تا 18:30،
CH2-14 1401/3 نسترن آل معزز فشرده 2 CH2 دخترانه 3,870,000 0 (0%) 3,870,000 فردیس 1401/08/26 فرد 18:30 تا 20:15،

© 2022 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.8.1.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012